Kvinnan blev biten av en hund i höger handled. Hon sökte den 12 oktober på en akutmottagning där läkaren fann ett 5 cm långt sår, som även omfattade en senskada. Läkaren valde att sy ihop såret. Det upptäcktes sedan att såret var infekterat och att en sena till tummen var av. Senan kunde inte sys ihop på grund av infektionen. Det blev stora problem med infektioner och vävnadsdefekter.
Kvinnan anmälde läkaren. Ansvarsnämnden läste hennes journaler och ett yttrande av läkaren. Han hänvisade till att det av journalen framgick att det fanns ett djupt 5 cm långt sår som sträckte sig över radialsidan av högra handleden, involverande även senor.
Sedan läkaren lämnat behandlingsrummet träffade han i akutmottagningens korridor en handkirurg och bad honom att bedöma såret, uppgav han. Handkirurgen tittade på såret och sa till läkaren att sy ihop det samt att dagen därpå skicka patienten till handkirurgiska mottagningen.


Insåg felet i efterhand
Läkaren berättade att han tog en odling, sydde ihop såret, satte in Amimox och skrev remiss till handkirurgen.
På kvällen ringde handkirurgen till läkaren och sa att man inte ska sy bettsår på grund av infektionsrisken. Patienten hade dock redan gått hem och läkaren diskuterade kort att han hade läst att man under vissa omständigheter ändå kan sy sådana skador. Han bestämde sig för att inte ringa patienten och ta bort stygnen, eftersom han bedömde att det var bara några timmar kvar tills patienten skulle på sitt inbokade besök till handkirurgiska mottagningen. Det beskrivna telefonsamtalet fanns inte dokumenterat i journalen, sa läkaren.
Läkaren fick i samband med remisssvaret veta att patienten hade drabbats av en infektion. Han insåg i efterhand att det var fel att sy ihop såret.
Ansvarsnämnden påpekar att hundbett mycket ofta kompliceras av sårinfektion. Dessa sår skall i princip aldrig sys ihop.
Utredningen har inte kunnat klargöra vilken bedömning handkirurgjouren gjorde den 12 oktober.
Läkaren uppgav att han fått rådet att sy, men att handkirurgjouren senare under kvällen skulle ha ringt och sagt att man inte skulle sy såret. I journalen från handkirurgjouren den 13 oktober anges tydligt att såret sytts mot handkirurgens inrådan.
Det var fel att sy ihop såret. Det ledde sannolikt till den svåra infektionen. Läkaren får en erinran. ·