Mannen kom till vårdcentralen eftersom han besvärades av vänstersidiga axelsmärtor, som strålade ut i armen och som hade uppstått utan föregående trauma. Läkaren konstaterade normal rörlighet i axellederna. Det förelåg varken rodnad eller värmeökning och han noterade endast lätta krepitationer i ytterställningarna. Han bedömde att besvären orsakades av lätt periartros i axelleden och ordinerade Arthrotec.
Patienten anträffades avliden tre dagar senare. Den rättsmedicinska obduktionen visade förkalkningar i hjärtats kransartärer med hjärtinfarkter av olika åldrar. Enligt utlåtandet talade fynden för att döden orsakades av dessa sjukdomar. Mannens mor anmälde läkaren och pekade på att sonen sökte läkaren på grund av smärta i och kring hjärtat, vilket gjorde honom mycket orolig.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och inhämtade yttrande från läkaren, som bestred att han gjort fel.
Han framhöll att som det framgick av journalanteckningen nämndes eller diskuterades överhuvudtaget inte symtom från mage, lever, lungor eller hjärta. Av journalen framgick att patienten sökte för smärtor i skuldran.
Läkaren uppgav att han bedömde att patienten hade en inflammation i skuldrans ledband och senor. Dessvärre kunde han inte ge någon ytterligare förklaring, men han kunde naturligtvis inte utesluta att patienten kunde ha haft lever- och hjärtsjukdom. Men patienten sökte inte för det och nämnde inte problem från de organen.
Ansvarsnämnden menar att det är väl känt att hjärtinfarkt kan föranleda bland annat axelsmärtor med utstrålning i vänster arm, vilket patienten led av vid undersökningen hos läkaren.
Mot denna bakgrund borde denne, oavsett vilka farhågor som patienten själv uttalade, ha fattat misstankar om kardiologiskt fokus och vidtagit åtgärder med anledning av detta.
Såvitt framgår av patientjournalen har han emellertid inte ens reflekterat över möjligheten att besvären kunde härröra från hjärtat. Dokumentationen är därtill bristfällig och det saknas närmare uppgifter om smärtornas karaktär och varaktighet.
Läkaren förefaller inte heller ha gjort några bedömningar av om smärtorna kunde härröra från axelleden eller något senfäste.
Hans diagnos, periartros, utgör närmast en beskrivning i stället för någon närmare bedömning av patientens besvär, kritiserar Ansvarsnämnden och ger läkaren en varning.