På grund av psykiska problem behandlades den 41-årige mannen med Cipralex. Han var överviktig och ville ha viktreducerande läkemedel. Läkaren övervägde den 22 december 2003 att sätta in Reductil.

Vid ett nytt besök den 16 januari 2004 satte han in preparatet i dosen 10 mg x 1.

Vid återbesök den 13 februari meddelade patienten att han ännu inte hade börjat behandlingen, bland annat på grund av en planerad gastroskopi. Läkaren ordinerade då åter Reductil.
Fick stora besvär

Patienten avslutade sedan själv behandlingen den 15 mars 2004 eftersom han fått symtom i form av stickningar i båda armarna och händerna. Besvären kvarstod och utvidgades till underben och fötter.

Patienten anmälde läkaren för att ha skrivit ut Reductil när han gick på Cipralex. Han fick stora besvär och efterverkningar, hävdade han.

Ansvarsnämnden läste patientjournalen och tog in yttrande av läkaren, som bestred att han gjort fel.

Mötet den 16 januari 2004 var långt och de diskuterade många olika saker, exempelvis mannens arbetssituation, eventuella framtida relationer/förhållanden där hans ejakulationsproblem och framför allt hans övervikt dominerade senare delen av samtalet, berättade läkaren.

Trots att det var en dubbeltid (2×40 min) blev infektionsläkaren försenad till nästa patient, uppgav han.
»Missade kontraindikationen«

Patienten var angelägen om att få snabb hjälp och behandling mot sin övervikt och när de diskuterade medicinsk behandling ville han ha Reductil och inte Xenical med tanke på det senare preparatets biverkningar.

Tillsammans gick de igenom förväntad effekt, dosering eventuell doshöjning och biverkningar.

Dock missade läkaren kontraindikationen vid antidepressiv medicinering. En bidragande faktor kan ha varit tidsbristen som uppstod i slutet av besöket och det mångfacetterade samtalet, menade han.

Vid återbesök fredag den 13 februari 2004 hade patienten ännu inte startat med Reductil utan planerade att starta efter den kommande helgen.

Läkaren berättade att han var något sen till besöket, och då det som vanligt var flera saker som diskuterades blev det även denna gång tidsbrist och överdragning av tiden. Denna gång dominerade den genomgångna gastroskopin samt patientens övervikt deras samtal.

Behandlingen med Reductil var redan bestämd och de gick inte närmare in på denna. Efter det hade de inte träffats eller pratats vid, framhöll läkaren.
Bedömning och beslut

Cipralex och Reductil är en kontraindicerad läkemedelskombination, konstaterar Ansvarsnämnden.

Läkaren medgav att han ordinerade en olämplig läkemedelskombination. Som förmildrande omständighet angav han tidsbrist. Han hade dock flera möjligheter att överväga läkemedelskombinationen, först den 22 december 2003, sedan den 16 januari och sist den 13 februari 2004. Något tvingande skäl att använda Reductil fanns inte, och de eventuella biverkningarna var potentiellt allvarliga.

Läkaren får en varning, bestämmer Ansvarsnämnden. ·