Den 39-åriga kvinnan sökte den 12 juli 2004 vid vårdcentralen på grund av en knöl i vänster armhåla. Hon undersöktes av distriktsläkaren som bedömde förändringen som en normal lymfkörtel.
Kvinnan vände sig senare till en privatpraktiserande läkare som, efter undersökning med ultraljud och mammografi, diagnostiserade cancer i vänster bröst.
Hon remitterades till sjukhus, där man konstaterade två större tumörer i vänster bröst och metastasering till vänster armhåla. Hon opererades den 18 oktober.
Kvinnan anmälde distriktsläkaren för felbehandling. Hon berättade att hon sökte på grund av en förstorad lymfkörtel i armhålan och att läkaren bedömde det som ofarligt. Ansvarsnämnden läste kvinnans journaler och hämtade in yttrande av distriktsläkaren.
Denne uppgav att han egentligen inte hade något att tillfoga till sitt journalnotat, där han på kliniken bedömde det som en helt benign lymfkörtel.
Vad han inte hade noterat var att han hade sagt att om symtomen ändrades eller om kvinnan oroade sig ändå så fick hon komma tillbaka. Detta brukar han vara mycket noga med att poängtera för sina patienter, framhöll han. Då patienten inte återvände hade han inte haft chansen att omvärdera sin bedömning, men tydligen hade han inte varit tillräcklig lyhörd för hennes bekymmer, menade distriktsläkaren.


Bedömning och beslut
Även om distriktsläkaren gjorde en noggrann undersökning av armhålan och skrev en noggrann journalanteckning, borde han ha undersökt brösten och sedan tagit tillbaka kvinnan till vårdcentralen för kontroll.
Han borde också ha hört sig för om bröstcancerförekomst i familjen, anser Ansvarsnämnden. Han får en erinran. ·