Den 23-åriga kvinnan hade nyligen förlösts då hon den 7 juli 2004 uppsökte akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av smärtor i rygg och ben. Sedan jourhavande gynekolog bedömt att besvären orsakades av ryggskott och ischias ordinerades Diklofenak.
Kvinnan återkom till sjukhuset påföljande dag sedan smärtorna förvärrats och strålade ut i höger ben. Hon undersöktes av läkaren, som inte noterade någon sensibilitetspåverkan eller parestesier. Denne bedömde att besvären orsakades av lumbago-ischias. Två dagar senare uppsökte kvinnan ett annat sjukhus där man konstaterade att hon drabbats av djup ventrombos.
Kvinnan anmälde bland annat läkaren på det första sjukhuset.
Efter det första sjukhusbesöket förvärrades smärtorna och koncentrerades till höger ben, som blev stelt, svullet och antog en blåaktig nyans, berättade hon.
När hon återvände till sjukhuset svullnade benet ytterligare under den långa väntan på läkarundersökning. Efter undersökning instämde läkaren i bedömningen att smärtorna orsakades av ischias. Hon fick smärtlindring, men några ytterligare åtgärder vidtogs inte, hävdade kvinnan.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och hämtade in yttrande av läkaren, som bestred att han gjort fel.
Han uppgav att kvinnan berättat att hon i samband med graviditeten fått smärtor i lumbalryggen. Man hade där inlett behandling med relativt svag smärtstillande medicinering. Kvinnan berättade hon att hon inte blivit bättre utan hade kvar sina smärtor i ryggen. Hon hade ingen feber och vid undersökningen kunde han inte hitta några tecken på att hon skulle ha en propp i bäckenkärlen. Detta grundat på att patienten inte hade någon värmeökning och inte heller någon svullnad av låret. Däremot var Lasègue positiv.
Läkaren fann inte några tecken i status på cauda equina-syndrom. Han uppfattade att patientens anamnes och status överensstämde med ryggskott med påverkan på ischiasnerven.
Kvinnan vidhöll sin anmälan och berättade bland annat att hon för läkaren hade betonat att hon aldrig haft ischias. Hon påpekade att det aktuella besöket inte föranleddes av ryggsmärtor.


Bedömning och beslut
Kvinnan hade smärtor i höger ben, vilket kan orsakas av ischias, konstaterar Ansvarsnämnden. Eftersom hon emellertid var nyförlöst och besvären uppstått plötsligt, borde symtomen ha föranlett misstankar om blodpropp. Detta tillstånd kan varken uteslutas eller konstateras endast genom klinisk undersökning.
Läkaren borde därför ha kompletterat utredningen med provtagning, men han missleddes uppenbart av den bedömning som hade gjorts vid undersökningen föregående dag.
Läkarens bedömning, att kvinnan led av ischias, var visserligen inte osannolik. Med hänsyn till de kliniska symtomen borde han emellertid vidtagit ytterligare åtgärder för att utesluta den rimliga misstanken att besvären orsakades av trombos. Läkaren får en erinran. ·