Den 21-åriga kvinnan sökte på en vårdcentral för ryggsmärtor. Ett urinprov visade på blod i urinen och hon uppmanades återkomma om tre dagar för nytt urinprov.
Hon sökte samma dag på sjukhus då smärtorna hade flyttats till buken och tilltagit. Onkologen tog prover och rekommenderade henne att uppsöka vårdcentralen som planerat.


Opererades akut
Då kvinnan ytterligare försämrades sökte hon på nytt akutmottagningen samma kväll. Utomkvedshavandeskap med blödning i bukhålan upptäcktes och hon opererades akut.
Kvinnan anmälde onkologen för fel i vården. Hon berättade bland annat att på akuten togs nya prover som återigen visade att det fanns spår av blod i urinen. Därefter skickades hon hem för att uppsöka vårdcentralen om tre dagar som planerat. Hon påpekade också att hon blev hemskickad i väntrummet. Hon blev inte intagen i ett undersökningsrum utan fick gå ut i väntrummet där onkologen sade till henne att åka hem eftersom det inte var någon fara – det var bara mag–rygg-ont.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och hämtade in yttrande av onkologen som bestred att hon gjort fel.


»Inga nytillkomna symtom«
Hon uppgav att patienten vid första besöket berättade att hon hade haft ont i högra sidan av underlivet i cirka två månader. Patienten hade undersökts på vårdcentralen tidigare samma dag och den läkare som då undersökte henne fann att det rörde sig om ryggsmärtor och beslutade om nytt besök om tre dagar.
Patienten berättade att smärtorna var värre nu, men att det inte var nytillkomna symtom. Hon hade inga symtom från underlivet och nämnde inte utebliven menstruation, framhöll onkologen.
Proverna visade inte tecken på någon infektion, dock blod i urinen, som man även hade funnit vid förmiddagens läkarundersökning. Patienten var inte akut medtagen men lätt smärtpåverkad.
Syftet med akutmottagningen är att lägga in patienter som behöver sjukhusvård och behandla patienter som inte kan vänta till nästa dag, resten ska hänvisas till vårdcentralen, menade onkologen.
Då patienten hade blivit undersökt av läkare på vårdcentral samma dag, och då hon inte hade några nytillkomna symtom eller tecken på infektion, valde onkologen att hänvisa henne till att följa den plan som var bestämd.
Det är ofta mycket folk som söker akutmottagningen och därför kan inte alla patienter stanna kvar i undersökningsrummet tills de är färdiga, påpekade onkologen.
När patienten kom tillbaka kl 23.00 såg onkologen att hon var akut medtagen och beslutade om graviditetstest och blodprover. Diagnosen kunde således ställas mindre än femton minuter efter patientens ankomst till akutmottagningen.


Bedömning och beslut
Det var fel av onkologen att inte undersöka patienten när hon sökte akutmottagningen vid första tillfället, anser Ansvarsnämnden. Patientens ryggsmärtor hade då ändrat karaktär och kändes i nedre, högra delen av buken.
Det var också olämpligt av onkologen att meddela den ställda diagnosen i väntrummet. Hon får en varning. ·