Vid tre tillfällen under tiden 27 oktober till 15 december 2004 sökte den 48-årige mannen hos företagsläkaren på grund av bukbesvär. Tillståndet bedömdes som gastrit och behandlades med Omeprazol.
Den 21 december sökte han på nytt och besvären uppfattades då kunna bero på esofagit. Han fick tillägg med Gaviscon. Den 26 december sökte han vid ett sjukhus på grund av feber och att han känt sig hängig. Han blev inlagd och man konstaterade en hjärtinfarkt.
Mannen anmälde företagsläkaren. Ansvarsnämnden läste patientens journal och hämtade in yttrande av företagsläkaren. Denne hänvisade huvudsakligen till journalen. Han kom ihåg att patienten klagade på smärtor nedanför bröstbenet, att han satte handen mellan bröstbenet och naveln när han första gången beskrev sina besvär.
Vid besöket den 27 oktober ställde han diagnosen gastrit med differentialdiagnosen borrelios i åtanke. Patienten hade även en högersidig hudinfektion i ansiktet. Han förskrev kapslar Omeprazol, som brukligt är mot gastritsymtomen, uppgav företagsläkaren.
Den 22 november sade patienten att symtomen förbättrats. Företagsläkaren palperade buken som mjuk och ej ömmande och fann således att gastriten/patienten var på bättringsvägen. Han förnyade receptet på Omeprazol för att få en fullgod utläkning.
Den 15 december och uppgav patienten att hans magbesvär förbättras, även så hudförändringarna i ansiktet. Företagsläkaren förnyade dock medicinen då patienten inte var helt symtomfri.
Vid besöket den 21 december kvarstod magbesvären, dock fortfarande lokaliserade till platsen för nedre magmunnen. Patienten berättade att besvären var mest uttalade på morgonen varför företasgsläkaren bedömde att symtomen var förenliga med en esofagit . Han ordinerade därför Gaviscon för att förhindra refluxbesvär.
Han noterade i övrigt inget anmärkningsvärt.
Företagsläkaren ansåg att han hade undersökt patienten adekvat i relation till dennes uppgivna besvär och de undersökningsfynd som han funnit vara relevanta.


Bedömning och beslut
Oklara magbesvär bör utredas för att fastställa orsaken eller utesluta andra orsaker, understryker Ansvarsnämnden. Det är inte ovanligt att kärlkramp eller hjärtbesvär kan ge symtom som kan likna bukbesvär.
Patientens symtom var inte klart typiska för gastrit eller esofagit, men heller inte för hjärtsjukdom. När han inte blev besvärsfri, borde företagsläkaren ha gjort en närmare utredning för att utesluta andra orsaker till besvären. Journalens beskrivning av anamnesen är bristfällig, menar Ansvarsnämnden och ger företagsläkaren en erinran. ·