Den 65-årige mannen drabbades av en plötslig synnedsättning. Distriktsläkaren ställde den hypotetiska diagnosen »maculatrombos?« och satte in behandling med acetylsalicylsyra.
Fyra dagar senare sökte mannen ögonmottagningen på ett sjukhus där diagnosen blev grenvenstrombos med blödning i papillen. Han behandlades med acetylsalicylsyra i form av Trombyl.
Patienten anmälde distriktsläkaren.
När han den 10 februari körde bil kände han »en vit dimma på det högra ögat«. Han trodde att det var något skräp han hade fått i det, men varken han eller sambon kunde hitta något, uppgav han.
Läkaren undersökte ögat med en ficklampa i och konstaterade att det inte fanns något skräp i hans öga. Han ville ha en remiss till ett lasarett men nekades det, uppgav patienten.
Han råddes att gå hem och ta en halv eller hel magnecyl.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av distriktsläkaren, som bland annat hänvisade till journalhandlingarna. Han ansåg att åtgärderna som han vidtog initialt var de rätta och dessutom kommunicerade han med ögonjouren.

Bedömning och beslut
Av utredningen framgår att distriktsläkaren inte företog någon undersökning av synskärpan, trots att patienten sökte på grund av en nytillkommen funktionsnedsättning i sitt högra öga.
Läkaren kunde inte finna någon förklaring till den ensidiga synnedsättningen utan ställde den hypotetiska diagnosen »maculatrombos?«.
Han satte in behandling med acetylsalicylsyra, men remitterade inte patienten till ögonläkare för diagnostik, vilket han borde ha gjort.
Blodproppar i ögonen bör följas upp och behandlas för att undvika komplikationer, säger Ansvarsnämnden och ger distriktsläkaren en erinran. •