Den 63-åriga kvinnan genomgick en röntgenundersökning med anledning av rörelseinskränkning och smärtor i höger höft. Röntgenundersökningen bedömdes av radiologen, som i sitt utlåtande skrev att det fanns förändringar i den vänstra höftleden med kraftig höjdreduktion av brosket lateralt och centralt i leden som tecken på artros.
Kvinnan behandlades senare på grundval av detta utlåtande. Radiologen hade dock förväxlat sidorna på röntgenbilderna och därför felaktigt angivit vänster höft i stället för höger i sitt utlåtande.


Behandlades flera månader
Kvinnan anmälde radiologen. Hon berättade bland annat att hon behandlades av en kiropraktor i flera månader. Denne upptäckte så småningom att det var höger höft, inte vänster, som var sliten och sade att hon måste till en ortoped. En ny röntgenundersökning avslöjade misstaget.
Ansvarsnämnden tog in kvinnans journal och röntgenbilder samt yttrande av röntgenläkaren.
Denne medgav att han i sitt röntgenutlåtande skrev att patienten hade artros i vänster höft där han istället borde ha angett höger höft.
Att felet uppkom kan förklaras med att den digitala frontalbild av bäckenet han fick upp på sin dataskärm var spegelvänd, hävdade radiologen. Innan läkare på hans avdelning ser en röntgenbild har den digitala bild apparaten levererar redigerats av röntgensjuksköterskan.
Detta var i det här fallet gjort felaktigt, så att patientens höger sida var i höger sida av bilden och inte som vanligt i vänster sida.
Det fanns en korrekt sidomarkering i bilden i form av ett högermärke, men detta doldes delvis av annan text, vilket medförde att radiologen inte upptäckte märket, framhöll han.
Det fanns ett högermärke i sidobilden av höger höft, men det såg han inte heller. Det är inte den bilden de i vanliga fall använder för sidobestämning, framhöll radiologen,som också påpekade att det inte finns några andra bilder än dessa två i undersökningen.


Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden påpekar att det förekommer att användningen av den digitala tekniken ger upphov till att röntgenbilderna blir spegelvända.
I de flesta fall finns det dock sidomarkeringar på bilderna som kan avslöja förhållandet. Sidomarkeringarna kan ibland vara svåra att upptäcka när de förekommer i annan textmassa på bilden. I det här fallet fanns dock en korrekt sidomarkering som radiologen borde ha upptäckt.
Han får en erinran, bestämmer Ansvarsnämnden. ·