Den 43-åriga kvinnan anmälde allmänläkaren och berättade bland annat att hon på sommaren 2003 fick öroninflammation och sökte på vårdcentralen. De örondroppar hon fick hjälpte inte och hon sökte därför allmänläkaren.
Hon fick nya droppar och man spolade hennes öra hårt med vatten två gånger i veckan. Det var en sköterska på mottagningen som »vecka ut och vecka in« skötte öronspolningarna.


Kunde inte höra
Efter nästan två månader hade kvinnan mycket ont och kunde inte höra.
Hon kontaktade en öronläkare vid en annan mottagning. Denne konstaterade att det inte såg bra ut. Ännu en gång fick hon droppar och läkaren fick »suga ut«.
Framåt julen 2003 remitterade läkaren henne till sjukhus för vidare behandling.
Sedan sommaren 2003 har hon ingen hörsel kvar på det örat och har fått tinnitus. Hon har även opererats, framhöll kvinnan.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och yttrande från läkaren, som godtog innehållet i anmälan.
Han hänvisade till journalen där det framgår att patienten registrerats endast vid två besök angående öronproblemet.
De har brutit mot sina rutiner. Beroende på att patienten arbetar i huset intill har de velat bjuda på extra service och patienten har kunnat komma in för rengöring av örat på tidpunkter som passat hennes arbetsschema. Patienten har då inte blivit registrerad och inte betalt.
»Utfallet har visat sig vara mycket olyckligt, vilket torde bero på bristande uppföljning från min sida«, tillstod läkaren.


Brister i journalen
På grund av den bristande journalföringen har antalet tillfällen som patienten sökte på mottagningen för sina öronbesvär inte kunnat klargöras.
Det är dock inte rimligt att en patient, som ofta söker för öronbesvär under tilltagande smärta får örat spolat av en sköterska utan att läkaren, som är ansvarig för delegeringen av öronspolningen, agerar med egna åtgärder eller med remiss till öronläkare, kritiserar Ansvarsnämnden.


Direkt kontraindicerad
Av utredningen framgår att patienten hade en öroninflammation med stor trumhinneperforation, vilket gjorde behandlingen med upprepade öronspolningar direkt kontraindicerad.
Det har genom utredningen inte kunnat klargöras i fall trumhinnan var perforerad redan vid det första besöket på mottagningen eller om detta skedde vid någon av behandlingarna där.
I egenskap av delegerande läkare borde allmänläkaren ha inspekterat patientens hörselgång och trumhinna före och efter det att sköterskan gjort spolningen. Läkaren får en varning. ·