Flickan undersöktes den 15 juni 2005 av barnläkaren, eftersom hon hade haft besvär med förstoppning. Barnläkaren försökte med ett finger känna om det fanns avföringsklumpar i stolgången. Efter undersökningen observerades en blödning från vaginamynningen och bakjour och jourhavande barnkirurg kontaktades. En ytlig slemhinneskada konstaterades vid introitus vaginae.
Flickans far anmälde barnläkaren för att ha skadat dotterns mödomshinna. Hon blödde från vaginamynningen efter undersökningen. En barnkirurg bekräftade att en skada hade skett.
Ansvarsnämnden läste flickans journal och hämtade in yttrande av barnläkaren. Han har hänvisat till ett intyg skrivet i anslutning till undersökningen av vilket det framgår bland annat följande.


»Liten rift i vaginamynningen«
»Flickan söker för obstipation sedan 2 månader. Har fått behandling med Microlax under 3 dagar och Laktulos utan effekt. Har inte haft någon avföring på 5 dygn. I samband med undersökningen är hon opåverkad men ledsen. Mos u a. Öron u a. Cor/pulm fys u a. Buk mjuk, oöm, tympanistisk.
Vid pr penetreras troligen introitus vaginae av misstag. Undertecknad uppfattar motståndet från sfinktern som ovanligt stort men hade innan själva undersökningen med lillfingret känt och även sett anusöppningen. Flickan reagerade med smärtor under undersökningen och en lite blödning noterades efter undersökningen från vaginamynningen. Bakjouren konsulteras och föreslår undersökning av barnkirurg vilket utföres.
Flickan får planerad behandling med Klyx, sätts därefter på Movikol en kvarts påse dagligen för vilket recept utfärdas. Återbesök planeras till lokal barnmott för uppföljning av obstipationen.«
Barnläkaren uppgav dessutom att det otvetydigt var så att det uppstod en liten rift i vaginamynningen med efterföljande blödning. Han utförde undersökningen av ändtarmen på sedvanligt sätt med lillfingret där handske och glidslem användes.
Före själva penetrationen av ändtarmsmynningen inspekterades denna och han såg och kände med lillfingret att detta verkligen var analöppningen. Lillfingret fördes in i ändtarmsöppningen bakifrån på vanligt sätt för att ej hamna fel.
Han kände ett ovanligt stort motstånd från sfinktern vilket tolkades som att flickan gjorde motstånd och var irriterad i området efter att ha fått Microlax under tre dagar före besöket på akutmottagningen. Hon var påtagligt rädd inför undersökningen. Han kände avföringsklumpar i ändtarmen vilket han meddelade föräldrarna.


Två alternativa skadescenarier
Efter undersökningen noterades en liten blödning från vaginamynningen varvid bakjour och jourhavande barnkirurg kontaktades. Antingen skadades vaginamynningen av att han av misstag penetrerade denna istället för ändtarmsmynningen eller av att flickan spände sig och gjorde motstånd så att sprickan uppstod i vaginamynningen i samband med att ändtarmen undersöktes. Det stora motståndet i sfinktern kan tala för det första alternativet, som dock motsägs av att han kände avföringsklumpar i ändtarmen, bedömde barnläkaren.
Flickans pappa yttrade sig över utredningen och hävdade att barnläkaren inte nämnde något om avföringsklumpar i samband med undersökningen. Detta finns inte heller antecknat i journalen eller det handskrivna intyg som läkaren skrev efter händelsen.


Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden konstaterar att förstoppning hos små barn är ganska vanligt. Vid ett sådant tillstånd görs en ändtarmsundersökning genom att man med lillfingret känner i stolgången om det finns avföringsklumpar.
Flickan synes ha spänt sig och stretat emot, vilket brukar innebära att skinkorna knips ihop så att anatomin inte syns tydligt.
Barnläkaren har uppgett att han förde in lillfingret bakifrån för att inte hamna fel, vilket är korrekt. Trots detta har han sannolikt missat stolgångsöppningen och försökt känna i introitus vaginae. En liten slemhinneskada, inte på mödomshinnan, utan i slemhinnan i anslutning till hinnan uppstod.
Barnläkaren har uppgett att han i samband med undersökningen kände ett ovanligt stort motstånd från sfinktern och han borde därmed ha avbrutit undersökningen och försökt inspektera området i stället för att trycka hårdare.
Han får en erinran. ·