En 5-årig flicka insjuknade med buksmärtor, kräkning och feber. Hon sökte vid ett barnsjukhus och undersöktes vid 04-tiden av en underläkare. Han bedömde att ingen akut kirurgisk sjukdom förelåg och flickan skickades vid 6-tiden hem med rådet att under dagen uppsöka ett annat barnsjukhus för utredning.
Hon återkom vid 14-tiden och man misstänkte då appendicit. Hon opererades under kvällen, varvid denna diagnos bekräftades. Flickans föräldrar anmälde underläkaren för felbehandling.
Ansvarsnämnden tog in patientjournalen och yttrande av underläkaren, som bestred att han gjort fel.
Det fanns inget tvivel att patient var akut insjuknad, med feber, kräkning och magont. En rad sjukdomar hos barn har denna kliniska bild, särskilt under tidigt skede. Då kliniska bilden var mild och inga tydliga tecken till kirurgiska sjukdomar eller specifika infektioner fanns, beslutade underläkaren att följa förloppet de närmaste timmarna, sade han.
Patientens kliniska bild var inte svår nog för att begära akut röntgenundersökning under nattetid. För att en akut ultraljudsundersökning ska utföras på natten på barnsjukhuset måste jourhavande röntgenläkare ringas in, och detta sker bara i mycket begränsade situationer, som inte förelåg här. Invasiva undersökningar, som blodanalys, utförs också bara när resultatet kan påverka förloppet och handläggningen.


Ingen kirurgi på natten
I detta fall skulle, även om tecken på infektion skulle föreligga på anlysresultaten, ingen kirurgisk åtgärd utföras under natten. Vanligen utförs kirurgiska åtgärder bara efter definitiv diagnos, som kräver ultraljudsundersökning hos patienter med misstänkt appendicit.
Efter diskussion med patientens föräldrar, med tanke på den kliniska bilden, som var mild, och möjligheten att återkomma på morgonen för ny undersökning och lämna in urinprovet, blev det slutligen beslutat att patienten skulle åka hem och åter till sjukhus på morgonen eller tidigare vid försämring.
Enligt journalanteckning vid andra besöket dagen därpå kom patienten kl 13.50, vilket tyder på att den kliniska bilden inte kunde vara så allvarlig, som patientens föräldrar påstod vid första besöket. Det är inte ovanligt att diagnosen för appendicit inte kan ställas vid första besöket, även med ultraljudsundersökning och blodanalys, och väntan i flera timmar, ibland ett dygn eller mer, kan behövas för att inte operera patienter i onödan, hävdade underläkaren.


Bedömning och beslut
Vid tillstånd med akuta buksmärtor av avsevärd intensitet, feber och kräkningar, i kombination med ömhet till höger i buken bör aktiv diagnostik bedrivas, exempelvis i form av S-CRP, akut ultraljud, observation eller planerad kontroll, understryker Ansvarsnämnden.
Av utredningen framgår att underläkaren underlåtit detta. Han får därför en erinran. ·