Practicum, som är ett eget verksamhetsområde inom Universitetssjukhuset i Lund, är skapat med hjälp av stora donationer och genom samverkan inom regionen. Verksamhetschef är Ingemar Ihse, tidigare chefläkare vid sjukhuset. Utbildningsansvarig är Anneli Sundberg, universitetsadjunkt och sjuksköterska i grunden.

Ännu mer en högriskverksamhet
Ingemar Ihse pekar på att det skedde stora förändringar i sjukvården runt millenieskiftet.
Det har skett en kunskapsexplosion med stora tekniska framsteg, vilket medfört att sjukvården nu förändras på ett mångfasetterat sätt. Det innebär att sjukvården i ännu högre grad än tidigare blivit en högriskverksamhet, påpekar han. Därför ställs också större krav på utbildningen, som behöver förändras. Där har Practicum en viktig roll att spela.
Ingemar Ihse berättar att här går det att ordna kurser för alla nivåer. Här finns möjligheter till allt från grundutbildning till avancerade kurser för specialister inom läkeriet.
Samma sak gäller för andra yrkeskategorier i vården, exempelvis sjuksköterskor och sjukgymnaster.
Sammantaget är tanken att verksamheten ska bidra till färre misstag i vården, alltså en ökad patientsäkerhet.
– På Practicum är patientsäkerheten 100 procent, säger han skämtsamt.

Bredd och flexibilitet
Han understryker att verksamheten har stor bredd. Det handlar inte bara om datoriserarde simulatorer utan även om arbete i till exempel våtlabb och torrlab. Här finns möjligheter till basal kirurgisk träning och laparoskopiträning i black boxes. Ja, listan kan göras lång. Och just nu pågår utbildning av 30 akutläkare.
Möjligheterna att använda lokalerna, som sammantaget är 1 500 kvadratmeter, för olika ändamål är nästan obegränsade eftersom salar och rum kan iordningställas för många olika typer av aktiviteter, allt efter behov.
– Flexibilitet är ett ledord, kommenterar Ingemar Ihse.
På Practicum tränar man också att arbeta i team.
– Man kan inte längre säga »min patient«, det handlar i stället om »vår patient«. Och primadonnornas tid i sjukvården är förbi, menar Ingemar Ihse.
Practicum har föreläsningssalar dit man kan sända operationer från andra ställen, exempelvis centraloperation vid sjukhuset, och där eleverna kan gå in och ställa frågor direkt till operatören och andra i operationslaget.
Anneli Sundberg pekar på att de också har kurser i kommunikation. Det kan till exempel handla om att träna sig i att ge svåra besked till patienter eller deras anhöriga.
Hon berättar om den naturtrogna simbaby, den enda babysimulatorn i Norden. Den gör det möjligt att verklighetsnära träna flera olika åtgärder. Den kan bland mycket annat programmeras att bli stel i nacken, få svullen tunga, drabbas av andnöd och bli blå runt munnen. Den kan intuberas och man kan lyssna på hjärtljud och mycket annat.
Den kan också stickas intraossöst, en bra träning framför allt för barnläkarna.
På Practicum finns också två »vuxna« simulatorer.
– Fördelen med att ha en hel familj är att vi kan träna exempelvis att det inträffar ett större trauma i hemmet, kommenterar Anneli Sundberg.
Hon berättar att det är mycket nytt på gång på Practicum utöver det som redan finns. Som exempel nämner hon att de i höst ska starta en pediatrisk ATLS.
Till Practicums verksamhet räknas även den nya kirurgiska roboten vid sjukhuset, som används vid urologiska ingrepp.
Den är också tänkt att användas inom gynekologi och barnkirurgi.
Anneli Sundberg är utbildningschef vid Practicum. Hon berättar med en viss stolthet att de i Lund har den enda nordiska simbabyn. Med den kan man simulera en lång rad olika tillstånd. Man har även två »vuxna« simulatorer så man kan träna på en hel familj vid till exempel ett större trauma i hemmet. Foto: Roger Lundholm