En 50-årig kvinna kom till vårdcentralen för en blödning som uppstått i ett födelsemärke på låret. Doktorn bedömde att det var ett godartat tillstånd och punkterade blödningen.
En utredning på lasarett fem månader senare visade hudcancer.
Patienten anmälde doktorn. Hon hade gått till honom för att fläcken på låret förändrats och börjat blöda. Hon frågade honom när hon skulle få svar på provet. Hans svar var att inget prov behövdes.
Fem månader senare gick hon till en hudläkare, som remitterade henne till lasarettet. Hon fick diagnosen hudcancer och fick genomgå flera operationer.
Vad kunde ha hänt om hon inte hade tagit kontakt med hudläkaren? frågade patienten bland annat.


»Var av godartad karaktär«
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och hämtade in yttrande av doktorn, som godtog anmälan.
I journalen framgår att han bedömde att födelsemärket var av godartad karaktär. Det fanns lite färsk blödning som han tömde genom punktion med en liten nål.
Hade han haft den minsta misstanke om malignitet hade han, som vanligt, tagit ett prov eller sänt en omedelbar remiss till kirurg eller hudspecialist, framhöll doktorn.
Ansvarsnämnden understryker att födelsemärken som på något sätt ändrar karaktär eller blöder kan vara elakartade och vidare medicinsk utredning ska då i regel ske.
Av utredningen framgår att patienten sökte doktorn för en blödning i ett födelsemärke. I hans journalanteckning finns ingen beskrivning av förändringens utseende som tyder på att det var möjligt att utesluta elakartad tumörsjukdom. Det visade sig dessutom sedan att patienten hade just en sådan.
Doktorn borde ha sett till att vidare utredning skedde, anser Ansvarsnämnden och varnar honom.