Så sade Mats Holmström, överläkare och ordförande i Svensk förening för otorhinolaryngologi här i Läkartidningen nr 42/05 efter Ansvarsnämndens beslut i fallet med den nässkadade kvinnan.
HSANs beslut fick öron-, näs- och halsläkare att gå i taket, berättade Mats Holmström, något som bekräftades av många reaktioner till Läkartidningen. Till exempel följande:
»Hårresande; HSAN är ute och cyklar; En rent klinisk bedömning där röntgenundersökning inte tillför något och därför inteska utföras; HSAN har uppenbarligen ej haft/skaffat kunskap om traumatalogi och röntgenundersökningens plats vid näsfraktur; Om det funnits någon ÖNH-representant med i HSAN när fallet avgjordes skulle utgången blivit en annan«.


Föredragande från fel specialitet
–Här har de använt en distriktsläkare (som föredragande av fallet i HSAN, reds anmärkning) och det finns ingen distriktsläkare i Sverige som hanterar näsfrakturer. Har de misstanke om näsfraktur så skickar de patienten till en öron-, näs- och halsläkare. De opererar aldrig näsfrakturer.
– Jag tycker det är upprörande att de låter en läkare som företräder en specialitet som inte hanterar den här patientgruppen komma med ett underlag som sedan utgör grund för ett fällande utslag. Jag anser att HSAN inte har givit den fällda doktorn en fair prövning, framhöll Mats Holmström.
Såväl Svensk förening för otorhinolaryngologi som ledamöter i traumakommittén vid öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset protesterade mot beslutet hos HSAN.
HSANs ordförande Lars-Åke Johnsson gick inte in på själva sakfrågan utan konstaterade att Ansvarsnämnden inte hade någon möjlighet att behandla anmälan på nytt, överväga en ny bedömning och fatta ett nytt beslut. Det är en fråga för förvaltningsdomstolarna.
Och nu har alltså länsrätten friat distriktsläkaren.