Den 49-åriga kvinnan, som tidigare opererats i nedre delen av buken, kom på morgonen den 23 oktober 2005 till akutmottagningen vid ett länssjukhus på grund av akuta buksmärtor och kräkningar.
Hon undersöktes av vikarierande kirurgunderläkaren. Denne fann högt blodsocker och andra värden som han bedömde tydde på diabetes, och han ordnade så att patienten blev inlagd på medicinska kliniken.
Där upptäcktes att patienten drabbats av tarmvred och hon opererades på kirurgiska kliniken den 24 oktober. Vid operationen konstaterades att en bindvävssträng hade klämt av blodcirkulationen till en del av tunntarmen och en del av denna fick avlägsnas.
Patienten anmälde den vikarierande underläkaren. Ansvarsnämnden läste patientjournalen och hämtade in yttrande av den anmälde.
Patienten beskrev sin buksmärta som skärande, sittande kring naveln utan utstrålning.berättade underläkaren.
Hon hade kräkts hemma två gånger. Hon hade haft avföring och gasavgång under senaste dygnet. Vid klinisk undersökning var buken sammanfallen och helt mjuk, ömmande centralt. Inget patologiskt palperades.
Patienten hade normala tarmfynd. Temperaturen var 36,3°, blodtrycket 150/70. Ingen kräkning under observationstiden på akutmottagningen.
Laboratoriemässigt ingen påverkan på infektionsparametrar. Det noterades dock ett fasteblodsocker på drygt 13 med ketonuri 4+.
Underläkaren uppgav att han bedömde det som sannolikt nydebuterad diabetes. Efter diskussion med medicinjouren lades patienten in på medicinavdelning.
Under dagen hade besvären tilltagit varför man begärde en ny kirurgkonsultation och patienten undersöktes av den då aktuella kirurgjouren. Man planerade en datortomografiundersökning till nästa dag. Då bukstatus blev förändrat gjordes istället en buköversiktsröntgen där man såg tarmhinder och patienten togs in för operation.
Underläkaren bestred att han handlat oaktsamt.
Ansvarsnämnden konstaterar att patienten drabbades av tarmvred. Hon hade tidigare opererats i nedre delen av buken och kom till sjukhuset på grund av akuta buksmärtor och kräkningar. Hon undersöktes av underläkaren.


Förloppet snabbt
Hos patienter som söker med akuta buksmärtor och kräkningar och som tidigare opererats i nedre delen av buken, måste tarmhinder övervägas och helst uteslutas, understryker Ansvarsnämnden.
Ytterligare symtom vid tarmvred kan vara upphörd avföring och uppspänd buk. Frånvaro av sådana symtom utesluter dock inte tarmvred.
Vid strangulationsileus, som patienten drabbades av, är förloppet så snabbt att sådana symtom inte hinner utvecklas, vilket jourhavande kirurgläkare skall känna till.
Patientens symtom och anamnes tydde på tarmvred och underläkaren borde ha vidtagit åtgärder för att utesluta denna diagnos. Han får en erinran.