Den 47-åriga kvinnan uppsökte jourmottagningen på kvällen sedan hon plötsligt drabbats av sprängande huvudvärk. Hennes make upplyste att hon också hade haft sluddrigt tal.
Doktorn kunde inte finna några neurologiska symtom. Kvinnan kräktes vid ett tillfälle, men sedan hon observerats några timmar bedömdes hon kunna lämna sjukhuset. Hon fick smärtstillande och uppmanades att återkomma om tillståndet förändrades.


Hittades medvetslös
Samma kväll anträffades hon medvetslös hemma och fördes med ambulans till sjukhuset. Hon hade en omfattande blödning under den mjuka hjärnhinnan.
Hennes man anmälde doktorn. Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av doktorn, som bestred att han gjort fel.
Patienten beskrev en svår och akut påkommen huvudvärk. Bland tänkbara orsaker till huvudvärken fanns bland annat en akut påkommen kärlkatastrof, bedömde doktorn.
Han frågade flera gånger exakt hur huvudvärken började. Han fick svaret att den började snabbt, men inte blixtsnabbt, uppgav han. Patienten hade ont i huvudet men tedde sig inte allmänpåverkad och redogjorde helt adekvat för sina symtom. Hon skattade huvudvärken till 7 på en 10-gradig skala.


»Inte allvarligt påverkad«
Doktorn gjorde en kroppsundersökning inklusive en utförlig neurologisk kontroll, utan att finna något avvikande förutom själva huvudvärken. Patienten var inte medvetandesänkt eller tedde sig allvarligt påverkad av sin huvudvärk.
I detta läge hade doktorns misstanke om allvarlig åkomma minskat, berättade han. Huvudvärken var dock så kraftig att han bestämde att patienten skulle stanna kvar för observation.
Då han kom in efter cirka tre timmar stod patienten påklädd bredvid britsen, och på direkt fråga uppgav hon att huvudvärken lindrats och hon uppskattade smärtan till fem på en tiogradig skala.
Då sjukhistoria och kroppsundersökning, enligt doktorns bedömning, inte ingav misstanke om allvarlig genes till huvudvärken och då huvudvärken lindrats betydligt skildes de med en uppmaning att patienten skulle söka igen om huvudvärken ändrade karaktär eller inte gav med sig.
Med utgångspunkt från hans egen journalanteckning och hans minne av patienten var det mycket olyckligt att han inte kunnat förutsäga att patientens symtom sannolikt var en förvarning om en förstående större blödning i hjärnan, menade doktorn.


Stor blödning kan föregås av mindre
Patienten undersöktes akut sedan hon plötsligt drabbats av mycket svår huvudvärk och haft sluddrigt tal. Doktorn ombesörjde en adekvat klinisk undersökning med anledning av symtom och observerade henne därefter några timmar, konstaterar Ansvarsnämnden.
Eftersom han inte kunnat finna tecken på någon neurologisk påverkan fick patienten lämna sjukhuset, men man konstaterade senare att hon drabbats av en omfattande subaraknoidal blödning.
Det är känt att en sådan större blödning kan föregås av en mindre, som inte alltid medför neurologiska symtom.
Med hänsyn till detta, och till den information doktorn erhållit om patientens symtom, borde han inte ha skickat hem henne utan datortomografiundersökning och, om den varit negativ, lumbalpunktion och åtminstone ha konsulterat jourhavande medicinare under observationstiden. Han får en varning.