Den 29-årige mannen uppsökte akutmottagningen vid ett universitetssjukhus på grund av huvudvärk. Han undersöktes av doktorn, som inte fann något avvikande och bedömde att patienten kunde lämna sjukhuset.
I journalen skrev doktorn att patienten känt sig »mycket konstig« under dagen och att han haft sömnsvårigheter sedan några månader. Besvären bedömdes vara oklara, och patienten rekommenderades att återkomma om han inte blev bättre eller om besvären förvärrades.
Dagen efter drabbades patienten dessutom av kräkningar och sökte akutmottagningen vid ett lasarett. En skiktröntgen av huvudet visade en blödning i vänster tinninglob.


»Small till i huvudet«
Patienten fördes till den neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen vid universitetssjukhuset och vårdades därefter på strokeavdelning. Patienten anmälde doktorn som undersökt honom vid det första besöket på universitetssjukhuset för en allvarlig feldiagnos.
Han berättade hur det »small« till i huvudet på honom, om kraftig huvudvärk och svårigheter att prata. Läkaren avfärdade hans symtom med att det var en migränattack.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av doktorn.


Diagnosen blev vertigo
Enligt dennes egna journalanteckningar hade patienten haft sömnsvårigheter tidigare och ankomstdagen vaknat och »känt sig konstig«. Patienten hade svårt att sätta ord på sina känslor.
Neurostatus, labstatus och somatiskt status föreföll vara utan anmärkning. Som diagnos fick patienten vertigo/yrsel, vilket tyvärr är en mycket »vid« diagnos, sade doktorn.
Hans slutsatser av att bli anmäld var att han måste ha misslyckats med att kommunicera med patienten, menade han. Det var helt och hållet hans ansvar som läkare att utesluta sjukdom, och med denna anamnes och detta lab- och neurostatus var det omöjligt.
Patienten har beskrivit att den svåra huvudvärken uppstått plötsligt, »det small till i huvudet«, och att han drabbats av svårigheter att uttrycka sig, vilket är alarmerande symtom, menar Ansvarsnämnden.
I patientjournalen har doktorn beskrivit anamnesen på ett mindre dramatiskt vis. Det kan visserligen inte i efterhand klarläggas hur patientens symtom artade sig vid doktorns undersökning. Med hänsyn till hans summariska journalanteckning – och till de kliniska symtomen på det allvarliga tillstånd som faktiskt förelåg – finner Ansvarsnämnden att doktorn har underlåtit att penetrera sjukhistorien på ett adekvat sätt.
Han får en erinran.


Avvikande mening
Fyra i nämnden samt föredragande läkaren anmäler avvikande mening. Även de anser att doktorn har underlåtit att penetrera sjukhistorien på adekvat sätt. För det förtjänar han kritik, men den bristen motiverar inte disciplinpåföljd.