Den 58-åriga kvinnan cyklade omkull, Vid undersökningen på vårdcentralen kunde hon inte stödja på benet och satt i rullstol. Distriktsläkaren fann ett skrubbsår och att patienten ömmade ordentligt över framsidan av knät, men att ingen säker felställning förelåg.
Nästa dag undersöktes patienten på sjukhus där man fann en komplicerad underbensfraktur som opererades.
Patienten anmälde distriktsläkaren.
Denne berättade i ett yttrande till Ansvarsnämnden att patienten sökte vård akut sedan hon cyklat omkull. Hon blev omhändertagen på en gång trots att det inte fanns lediga tider. Hon satt i rullstol och klagade över smärtor i framsidan av vänstra knät och var mycket orolig.
Patienten ombads stödja på vänster ben. Hon klarade detta men kunde inte gå på grund av smärtor framför allt på framsidan av knät. Hon hade ett skrubbsår under knäskålen.


»Motsatte sig undersökning«
Patienten betedde sig mycket stressat och samverkade dåligt vid undersökningen. Varje försök från hans sida att undersöka knät slutade med att patienten, med avvärjande handrörelser, bestämt motsatte sig undersökning.
Patienten hade stora språksvårigheter, vilket gjorde att kommunikationen blev ännu svårare, hävdade distriktsläkaren.
Då distriktsläkaren inte misstänkte en fraktur eller luxation kom de överens om aktiv exspektans. Patienten rekommenderades att höra av sig om ett par dagar om hon inte blev bättre och framför allt om hon inte kunde belasta och gå på vänster ben. Hon fick elastisk linda, kryckor, och det hela bedömdes som kontusionssmärta plus ytligt sår.
Patienten hörde inte av sig igen, uppgav distriktsläkaren.


Bedömning och beslut
Ansvarsnämnden noterar att distriktsläkaren konstaterade att patienten inte kunde belasta benet och att hon hade uttalade smärtor,
Han fann således tydliga tecken på att något var fel och borde ha sett till att hon blev röntgenundersökt eftersom en fraktur inte kunde uteslutas. Någon dokumentation beträffande undersökning av rörelseförmågan i knät har inte antecknats i journalen.
Distriktsläkaren får en erinran.