Den 57-åriga kvinnan sökte i januari 2005 vårdcentralen för magsmärtor. Hon ordinerades magsyrahämmande behandling med Zantac av distriktsläkaren. I mars förnyades receptet, och vid ett återbesök i april togs prov. I juni sökte patienten sjukhus där en utredning visade att hon hade en långt framskriden magsäckscancer.
Kvinnan anmälde distriktsläkaren.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande från distriktsläkaren, som berättade att patienten sökte vårdcentralen den 21 april på grund av några dagars anamnes på värk i epigastriet. Patienten förnekade andra symtom.
Vid undersökningen var patienten öm i epigastriet, men det fanns inget annat anmärkningsvärt.


Hade blod i avföringen
Patienten remitterades till laboratoriet för provtagning. Den 13 maj ringde distriktsläkaren till patienten och talade om provsvaren och vilken behandling som behövdes.
Eftersom patienten hade en positiv odling för Helicobacter pylori fick hon recept på Amimox och Omeprazol.
Distriktsläkaren uppgav också att de den 10 juni hade haft ett telefonsamtal då patienten berättade att hon i två dagar haft blod i avföringen, att hon var väldigt svag och inte kunde stå på benen. Patienten sade också att hon ramlat vid ett par tillfällen.


»I mycket bra skick«
Distriktsläkaren uppmanade henne att ringa efter ambulans och åka till lasarettet. Patienten gjorde det, men efter bara några dagar träffade distriktsläkaren henne i mycket bra skick och frågade vilken diagnos hon fått. Patienten svarade blödande magsår.
Händelserna därefter visste distriktsläkaren inget om, sade hon. Hon trodde att hon undersökt och behandlat patienten på rätt sätt.


Gastroskopi skulle ha gjorts
Ansvarsnämnden konstaterar att patienten sökte distriktsläkaren på grund av magsmärtor i januari 2005 och att hon då behandlades med det magsyrahämmande Zantac. Receptet förnyades i mars, och vid återbesök i april togs prov. Resultatet av dessa visade infektion med Helicobacter pylori, vilken behandlades på ett sätt som inte kan anses vara adekvat.
Redan vid det första besöket borde en gastroskopi ha utförts. Det är synnerligen anmärkningsvärt att en sådan inte utfördes vid det andra besöket.


Borde varit ett observandum
Anamnesen i patientjournalen är ytterst bristfälligt dokumenterad. Något annat än »ont i epigastriet några dagar« framgår inte.
Patienten hade, såvitt framgår av utredningen, gått ner mellan 19 och 20 kg då hon opererades i augusti. Ingen viktminskning har noterats i journalen.
Distriktsläkaren har heller inte uppmärksammat att patientens Hb sjunkit från 128 till 115 g/l mellan januari och april. Detta borde ha varit ett observandum, men bedömdes av distriktsläkaren som »utan anmärkning«. Hon får en varning, beslutar Ansvarsnämnden.