Den 41-åriga kvinnan inkom kl 11.30 den 18 juli 2005 till förlossningsavdelningen på grund av vattenavgång en vecka efter beräknad förlossning.
Hon lades in och hade följande dag svaga värkar. Kl 09.50 ordinerades hon värkstimulerande dropp, och ryggbedövning lades kl 14.20.
På grund av påverkade fosterljud stängdes det värkstimulerande droppet sedan av, men fosterljuden fortsatte att vara för snabba, varför barnmorskan kl 18.55 sökte jourhavande läkare, förlossningsläkaren. Kl 19.25 hade hon fortfarande inte lyckats nå honom och kallade därför på en annan läkare, som kom omedelbart och genomförde ett kejsarsnitt som gick bra.
Kvinnan anmälde förlossningsläkaren.


Hälsade på bekanta
Ansvarsnämnden läste hennes journal och hämtade in yttrande av förlossningsläkaren, som berättade att det var korrekt att han inte var anträffbar under cirka en timme mellan kl 18.15 och 19.15.
Han hade beredskap A i hemmet. När han var på väg hem, cirka en mil, per bil föreslog hans fru att de skulle åka och hälsa på bekanta. Han sade ja och tänkte inte på att de bekantas bostad låg 3–4 km utanför joursökarens räckvidd.
Just den dagen hade han inte sin mobiltelefon på sig, och det tog sedan en timme innan han kom på att han var utanför sökarens räckvidd. Då pågick redan kejsarsnittet sedan förlossningspersonalen kontaktat hans kollega, uppgav förlossningsläkaren.


Får en varning
Ansvarsnämnden konstaterar att förlossningsläkaren var jourhavande samt att han hade glömt sin mobiltelefon och att joursökaren var utom räckvidd.
Han har av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och ger en varning.