Mannen uppsökte jourcentralen den 22 september på grund av kraftig huvudvärk. Han var kallsvettig och blek.
Familjeläkare A noterade att patienten hade vänstersidig huvudvärk med synfältsbortfall och en upplevelse av ränder i vänster ögas synfält, vilken dock hade försvunnit vid besöket. En nedsättning av synskärpan på vänster öga noterades. Patienten behandlades med läkemedel mot migrän, dock utan effekt.
Han återkom till jourcentralen tre dagar senare med förnyad attack av kraftig, plötslig huvudvärk med illamående. Familjeläkare B uppfattade att patienten haft huvudvärk vid flera tillfällen de senaste månaderna. B noterade emellertid att huvudvärken inte var typisk för migrän och fann därför skäl att utreda med datortomografi.


Upptäckte cysta i hjärnan
Patienten uppsökte dock ett sjukhus akut redan den 27 september då man noterade plötslig, pulserande huvudvärk med domningskänsla i överläppen. Tillståndet bedömdes som atypiskt och man beslutade om akut DT-undersökning, som påvisade en cysta i hjärnan. Patienten sändes till en neurokirurgisk klinik för bedömning och behandling.
Patienten anmälde A och B. Ansvarsnämnden tog in hans journal och yttrande från de anmälda.
A berättade att patienten sökt jourcentralen med klassiska migränsymtom och fått behandling med Imigran i injektionsform. Då detta enligt patienten inte hjälpt ska han enligt anmälan ha fått syrgas. Kan inte verifiera detta i journalen, men det låter som en ofarlig behandling som kan ges vid differentialdiagnosen Hortons huvudvärk, menade A.
Patienten skrev att han blev lite bättre av syrgasen. Då han fått Imigran som behandling mot huvudvärken hade A inget starkare att ge. Det är känt att migränattackerna brukar hålla i mellan 4 och 72 timmar, och då behandlingen inte hjälper finns bara att lägga sig och vila i ett tyst och mörkt rum.
»Adekvat medicin« (som A skrivit i journalen) borde ha ersatts av läkemedelsnamn, styrka och dosering som patienten påpekade. Vill man kolla vad han fått kan man se det i apotekens databas. Det framgår dock av mottagningsanteckningen från den 25 september att det var Imigran, framhöll A.


»Behandlar mot det som är troligt«
På jourcentralen är tempot mycket högt – en patient per kvart enligt ett löpande band-system. Detta tillåter inte större utredningar utan man gör sannolikhetsbedömningar och behandlar mot det som är troligt.
För större utredningar är rutinen att det utreds via hemvårdcentralen om inte besvären bedöms som så svåra att patienten behöver remitteras vidare till akutmottagningen där sjukhusspecialister finns, uppgav A.
När han läste journalanteckningarna fick han uppfattningen att patienten haft huvudvärk med klassiska migränsymtom och inte den huvudvärk som dr X (en neurologöverläkare på sjukhuset) beskriver ses vid cysta i foramen Monroi-området med svåra huvudvärksattacker i typiskt fall relaterat till speciella lägen av huvudet. Man ska också ha i åtanke att huvudvärk vid cystor intrakraniellt är en mycket sällsynt företeelse, i bjärt kontrast till migrän, som tillsammans med spänningshuvudvärk lär vara orsak till ca 90 procent av all huvudvärk, påpekade A.
Familjeläkare B uppgav att han bedömde patientens tillstånd som migrän och i alla fall inget som föranledde en akut inläggning på sjukhuset. Eftersom sjukhistorien var något atypisk för migrän, skickade B remiss för en DT-skalle.


Borde beslutat om datortomografi
Patienten, som saknade tidigare anamnes på migrän, fick plötsligt kraftig och pulserande huvudvärk. Familjeläkare A:s journalanteckning från besöket samma dag är kortfattad. Uppgift om huvudvärkens karaktär saknas, liksom uppgift om att detta var första gången patienten drabbats av sådan huvudvärk, kritiserar Ansvarsnämnden.
Mot bakgrund av dessa uppgifter och eftersom tillståndet inte var typiskt för migrän kunde en intrakraniell process inte uteslutas. A borde därför ha beslutat om datortomografiundersökning. Blodtrycket kontrollerades inte heller, vilket är obligatoriskt vid akut huvudvärk.
Det var fel att underlåta vidare utredning. Uttrycket »adekvat medicin« kan inte godtas som fullständig dokumentation vid läkemedelsförskrivning. A får en varning.
Inte heller B har skrivit en utförligare anamnes, men han har uppfattat det för migrän atypiska insjuknandet och gått vidare med utredning. Därför saknas anledning till kritik, även om det med kännedom om utgången varit önskvärt med en akut datortomografiundersökning.