Den 28-årige mannen sökte akut på ett lasarett efter att ha klivit snett med höger fot. Han undersöktes av en sjuksköterska som, efter att ha rådfrågat läkaren, sände hem honom med en elastisk binda. Senare uppdagades att patienten hade en malleolarfraktur som opererades.
Patienten anmälde läkaren. Ansvarsnämnden läste patientens journal och tog in yttrande av läkaren, som bestred att han gjort fel.
Han berättade att han inte hade träffat patienten. Denne hade handlagts enligt gällande rutin på akutmottagningen. Samtliga patienter bedöms initialt av en sjuksköterska i en triage. Syftet med detta är att prioritera patienter efter skada/sjukdomstillstånd och sortera patienterna till rätt klinik.
I det aktuella fallet blev han rådfrågad av sjuksköterskan som bedömt patienten. Beskrivningen han fick ingav ingen misstanke om svårare skada/skelettskada. Patienten behandlades enligt gällande rutiner med hemgång och råd om att söka familjeläkarmottagningen vid fortsatta besvär, hävdade läkaren.


Läkaren ansvarig
Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan inte hittade något fel på fotleden utan mer beskrev symtom och status som vid hälsenebesvär. Läkaren har uppgett att han fick en beskrivning av sjuksköterskan som inte ingav misstanke om svårare skelettskada. Patienten sändes hem utan läkarundersökning.
I och med att läkaren blev rådfrågad av sjuksköterskan hade han ansvar för den fortsatta handläggningen. Han har uppgett att hans förfarande var i enlighet med klinikens rutiner.
Ansvarsnämnden har inte funnit visat att sådana skriftliga instruktioner för kliniken förelegat som angav att patienter kunde skickas hem från akutmottagningen utan läkarundersökning. Läkaren skickade alltså hem patienten utan tillräckligt underlag för en sådan bedömning. Han får en erinran.