Den 43-årige mannen sökte vårdcentralen den 24 februari i år sedan han i två dagar haft huvudvärk, yrsel och illamående. Han hade kräkts några gånger, men kräkningarna sattes i samband med hosta. Doktorn fann allmäntillståndet gott.
Besvären bedömdes som en infektion och patienten ordinerades hostdämpande medicin och antibiotika. Den 28 februari återkom han med fortsatt huvudvärk, yrsel och svårigheter att äta.


Tecken på stelhet i nacken
Doktorn fann diskreta tecken på stelhet i nacken, men bedömde att den kunde ha funnits tidigare. Neurologstatus var utan anmärkning och patienten fick lugnande besked samt recept på Primperan och Brufen. Den 4 mars sökte han akut vid ett sjukhus sedan värken ytterligare förvärrats. En DT-undersökning visade en subaraknoidalblödning. Han opererades.
Doktorn anmäldes men bestred att han gjort fel. Han pekade på att patienten vid första besöket inte var särskilt allmänpåverkad. Patienten berättade att han fått huvudvärk och känt sig lite illamående och yr. Han kände sig förkyld och hade noterat en röd tråd med slem vid hostattacker.
Det kom också fram att patienten hade migrän med glesa anfall. Han hade vid besöken aldrig sagt att han hade »fått eller haft kraftig huvudvärk« eller att det »small till« som har uppgetts i anmälan.
Inte heller kom det fram något annat vid anamnesupptagningen än att han hade hosta, huvudvärk och hade varit lite yr och kräkts. Hans allmänna symtom bedömdes inte vara specifika för någon farlig sjukdom.


»Saknade specifika symtom«
Vid det andra besöket den 28 februari kom det vid en sedvanlig allmän undersökning inte fram något nytt. Patienten uppgav själv att han kände sig bättre, men inte helt bra. Kontroll av laboratorieprov visade ett sjunkande eller oförändrat CRP, påpekade doktorn.
Tyvärr upptäcktes inte aneurysmet då patienten saknade specifika symtom och var opåverkad. Det skall också noteras att tiden mellan det andra besöket och när han blev inlagd på sjukhuset var sex dagar och aneurysmet kan ha utvecklats eller ha varit begynnande och brustit när som helst. I detta fall brast det under operationen. Doktorn hävdade att han inte kunde stanna en process som inte hade startat eller varit begynnande.


»Andra orsaker måste alltid övervägas«
Ansvarsnämnden konstaterar att patienten sökte för huvudvärk, yrsel och illamående. Detta kan visserligen vara tecken på en infektion, men andra orsaker måste alltid övervägas. Doktorns utredning och diagnostisering av tillståndet som en övre luftvägsinfektion synes i detta fall lättvindig. Anamnesen var också otillräcklig.
Vid det andra besöket noterades även en viss nackstelhet, vilket borde ha föranlett ett nytt övervägande. Doktorn har inte varit tillräckligt noggrann i sin utredning och bedömning av patientens tillstånd. Han får en varning. Att patientens tillstånd ytterligare förvärrades innan han fick en korrekt diagnos föranleder ingen annan bedömning av doktorns handläggning.