Den 47-åriga kvinnan sökte primärvårdsjouren den 2 juli med symtom från höger öga i form av en skugga, som en gardin, sedan ett par dagar.


Misstänkte glaskroppsavlossning
Distriktsläkaren misstänkte att det rörde sig om en glaskroppsavlossning. Han remitterade henne till ögonmottagning och uppmanade henne att söka igen om hon blev sämre.
Tre dagar senare sökte patienten vård på nytt och kontakt togs med ögonkliniken. Den 6 juli konstaterades näthinneavlossning och hon opererades.
Patienten anmälde distriktsläkaren. Hon sökte honom sedan hon först varit i kontakt med sjukvårdsupplysningen och sin optiker. Båda hade sagt att det kunde röra sig om en näthinneavlossning. I så fall skulle hon behöva opereras omedelbart.
Hon talade om detta för distriktsläkaren. Denne skrev remiss till ögonmottagningen sedan han ställt helt fel diagnos.
Ansvarsnämnden läste patientens journal och hämtade in yttrande av distriktsläkaren. Denne berättade att patienten sökte för att hon upptäckt en skugga i synfältet i höger öga, som en gardin. Hon hade ingen värk.
Han misstänkte att det kunde vara en glaskroppsavlossning, varför han genast dikterade en remiss till ögonkliniken och uppmanade patienten att söka akut vid synförsämring.


Remissen skickades inte som tänkt
Remissen skickades inte iväg som man tänkt sig, delvis på grund av att sekreterarna inte var tillräckligt många på jourcentralen under helgen och delvis på grund av att han uppfattade det hela som en glaskroppsavlossning. Då hade han uppfattat att det räcker med en akut remiss som skickas till ögonkliniken för närmare bedömning och eventuella åtgärder.
Patienten sökte själv tre dagar senare akutmottagningen igen med synnedsättning. Då fick hon en remiss i handen till ögonkliniken, där det verifierades att hon hade en temporal näthinneavlossning. Hon opererades med fint postoperativt status, uppgav distriktsläkaren.


Ett minimikrav
Ansvarsnämnden slår fast att anamnesen med en skugga i synfältet som en gardin borde ha lett distriktsläkaren till att överväga möjligheten att patienten hade näthinneavlossning. Det finns en uppgift om synnedsättning och trots detta är inget visus kontrollerat. Distriktsläkarens diagnos är satt utan stöd i anamnes och status.
Att kontrollera synskärpan hos en patient som söker vård för de symtom som patienten hade är ett minimikrav.
Distriktsläkaren får en varning.