Den 71-årige mannen sökte den 10 mars 2006 hos ögonläkaren på grund av synbortfall på höger öga vid fyra tillfällen sedan i januari.
Tillståndet bedömdes som glaukom och han fick droppar Timosan. Vid återbesök den 7 april byttes Timosan mot droppar Lumigan. Den 9 april sökte han akut vid ett länssjukhus på grund av vänstersidig svaghet. Han blev inlagd och en utredning visade hjärninfarkt.
Patienten anmälde ögonläkaren.
Ansvarsnämnden tog in patientjournalerna och yttrande av ögonläkaren.
Denne hävdade att han vid patientens första besök den 10 mars naturligtvis gjort honom uppmärksam på att han borde söka sin husläkare på grund av amaurosis fugax. Informationsmängden hade kanske varit för stor och uppmärksamheten riktad åt fel håll.
Ögontrycket mättes med elektronisk tonopen, som han kontrollerar varje dag före första mätning, uppgav ögonläkaren.
Varje mätning är ett medelvärde av 4 mätningar och vid detta tillfälle gjordes 4 extra mätningar på höger öga. Vid första mätningen var värdet 25 mm Hg, vid andra mätningen 23 mm. Där var också tydlig papillexkavation och han ordinerade minsta möjliga antiglaukomterapi, in casu Timosan.
Tyvärr hade Timosan ingen trycksänkande effekt, varför han vid patientens återbesök, innan det skulle köpas supplerande droppar, seponerade Timosan och ordinerade Lumigan.
Att ögontrycket vid besök hos ögonläkare på sjukhuset var normalt kunde bero på att patienten då hade tagit Lumigan, som sänker trycket mycket effektivt men har fler och andra biverkningar än Timosan.


Talade tydligt för TIA
Ansvarsnämnden menar att de symtom som patienten sökte för hos ögonläkaren inte är förenliga med glaukom. De talade mycket tydligt – genom transitoriska ischemiska attacker (TIA) – för en hotande stroke. Ögonläkaren borde ha remitterat patienten till sjukhus för kardiovaskulär utredning. Han borde också i journalen ha antecknat sitt råd att kontakta husläkaren. Han får en erinran.