Socialstyrelsen anmälde gynekologen och hänvisade till att Ansvarsnämnden den 13 december i fjol varnade denne för att ha skrivit ut stora mängder Treo comp till sin exhustru, som sedan länge hade missbruksproblem.
I våras upptäckte Socialstyrelsen att gynekologen på bara en dryg månad förskrivit 1 000 tabletter Stesolid 5 mg och 30 tabletter Zopiklon 7,5 mg till exhustrun. Mängden Stesolid motsvarar en konsumtion av 23 tabletter per dygn.
Ansvarsnämnden tog in yttrande av gynekologen.
Denne hänvisade till att hans hustru haft ett mycket traumatiskt liv. För 20 år sedan dog hennes mor framför hennes ögon i ett brustet aortaaneurysm, vilket var inledningen till ett liv i mycket ångest och även mycket fysisk smärta på grund av en besvärlig rygg.
För några år sedan dog systern i lungcancer, och ett år senare suiciderade systerns son.


»Skrev ut av medkänsla«
Den 29 januari i år lades exfrun in på hjärtintensiven med ett extremt högt blodtryck. En utredning visade att hon hade tre aneurysm i bröstaorta.
Detta är förstås ett mycket ångestfullt tillstånd med tanke på hur det gick för modern, varför han skrev ut Stesolid till henne av medkänsla, trots att han är medveten om att det är oprofessionellt att skriva recept till anhöriga.
Att det blev så stora mängder berodde på att det övergick i utpressningssituationer, hävdade gynekologen.
Att Socialstyrelsen har ingripit känns trist men även bra då hon, trots att hon mår dåligt, inte framöver kommer att kunna förmå honom till förskrivning varken av medkänsla eller genom utpressning.
Gynekologen underströk att han aldrig har missbrukat sin förskrivningsrätt gentemot andra patienter än sin tidigare. hustru varför han önskade att hans förskrivningsrätt dras in gentemot henne, men att den bibehålls för övrigt om detta är en möjlig påföljd.


Stoppar förskrivningen
Ansvarsnämnden konstaterar att gynekologen genom sina förskrivningar har gjort ett fel som ger honom en varning.
Han har också missbrukat sin rätt att förskriva narkotiska läkemedel. Eftersom han inte rättat sig efter den tidigare varningen dras hans rätt att förskriva sådana läkemedel in.