Den 34-åriga kvinnan opererades i somras för att avlägsna en polyp i livmodern. Gynekologen utförde ingreppet utan att bedövningen hade tagit ordentligt.
Patienten påtalade vid flera tillfällen att hon kände precis vad han gjorde och att det gjorde mycket ont. Ändå fortsatte gynekologen med ingreppet.


Skrek av smärta
Kvinnan anmälde honom och pekade på flera brister, bland annat att gynekologen inte slutade operera trots att hon grät och skrek av smärta.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och tog in yttrande av gynekologen, som bestred att han gjort fel.
Han kunde bara djupt beklaga att patienten upplevt ingreppet så smärtsamt som framgick av hennes anmälan. Under ingreppet fördes hela tiden en dialog med patienten för att bland annat kunna bedöma eventuell smärtreaktion.
Han hade noterat en smärtupplevelse hos patienten, men uppenbarligen missbedömt styrkan av den, uppgav han.
Ansvarsnämnden slår fast att smärtlindringen under ingreppet varit otillräcklig och att gynekologen även uppfattat detta. Han fortsatte ändå med ingreppet.


Skall utformas i samråd med patienten
Detta är inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården skall utformas i samråd med patienten på bästa sätt.
Felet är varken ringa eller ursäktligt och och därför får gynekologen en varning, beslutar Ansvarsnämnden.