Den ordinerande läkaren försökte makulera receptet på sin dataskärm genom att trycka på ta bort-knappen. Men läkare kan inte elektroniskt makulera recept i apotekens system via det egna journalsystemet, som doktorn trodde. Till det fallet har vi fått följande inlägg:

Läser med förvåning om detta ärende. Ansvarsnämnden påpekar att många journalsystem har möjlighet att skicka recept via e-post till apotek. Man konstaterar också att systemen (gäller det alla?) inte kan makulera receptet. I det nu aktuella fallet kunde tydligen läkaren makulera i journalen genom att »trycka på ta bort-knappen« med följden att receptet försvann från läkarens datorskärm.
Kan ett system accepteras om det inte »levererar« det som syns på skärmen? Var går gränsen för acceptabel överensstämmelse mellan skärmbild och utgåva? Godkänns felaktiga siffror/tal, mellanslag, bokstäver i överföringen?
Frågan kan verka absurd, men som användare måste man förutsätta att det som ses på skärmen så att säga gäller.
I detta fall anser jag att systemansvarig har brustit i upphandling/kontroll/anpassning av datorsystem och att läkaren – givet uppgifterna i Läkartidningen – hamnat i en omöjlig/oacceptabel arbetssituation. Har riskanalys på introducerade datorprogram utförts?
Med tanke på många bristfälliga datorsystem, bristfälliga bland annat i koppling mellan olika system/program, finns det all anledning att lägga ansvaret på huvudmannen.
Vi – läkare, sjuksköterskor med flera – tvingas arbeta med programvaran utan att säkerhetsmässiga analyser av funktionen har skett.
Till exempel skulle antingen receptet makuleras med samma teknik – e-post – som det skickats med, eller så skulle ett meddelande komma upp på skärmen där programmet angav vad läkaren behöver göra för att makulera. En spärrfunktion i någon form är nödvändig om inte recept, ordinationer, anteckningar i journalsystemen kan makuleras/ändras. Man måste kunna kontrollera via journalen det som skickas/lagras.
Var finns riskbarriären i det aktuella systemet?
Då detta är exempel på systemfel bör inte läkare fällas, däremot är fallet ett typiskt Lex Maria-fall och bör leda till krav på att datasystemen kvalitetssäkras i någon form. Läkare och sjuksköterskor skall inte kunna tvingas arbeta i dåliga/osäkra »datorarbetsmiljöer«, en typisk facklig fråga.
Mediciner granskas inför godkännande av myndigheter. Samma säkerhetskrav bör appliceras på vår datormiljö, vilket detta fall är ett utmärkt exempel på.