Den knappt 2-årige pojken ramlade från en stol. Han uppsökte tillsammans med sina föräldrar akutmottagningen vid lasarettet på grund av att han efter fallet inte ville röra höger arm. Han undersöktes av ST-läkaren, som inte fann några symtom på smärta eller värk i armen och bedömde att det inte fanns skäl att misstänka fraktur.
Pojken undersöktes åter på sjukhuset en vecka senare, och en viss felställning konstaterades. En röntgenundersökning visade fraktur på båda underarmsbenen, en greenstickfraktur, som hölls samman av benhinnan. Armen gipsades.
Pojkens mor anmälde ST-läkaren.
Ansvarsnämnden tog in patientjournalen och yttrande av ST-läkaren.


»Inte minsta tecken på skelettskada«
Denne hade uppfattat att pojken fallit ungefär 50 cm. Fadern hade nämnt att då han kände på sonens arm, klagade sonen över smärta. Själv fann ST-läkaren inte minsta tecken på att det skulle kunna finnas en skelettskada i armen.
Han hänvisade till pojkens allmäntillstånd och det noggranna status som togs. Utifrån det fanns ingen indikation för en röntgenundersökning. Han informerade föräldrarna om sina fynd och att man skulle vara försiktig med att utsätta växande barn för onödig röntgenstrålning.
Däremot bad han föräldrarna att återkomma ifall det skulle uppstå främst blånad eller svullnad i armen, vilket han förstått att det gjorde fem dagar efter hans undersökning.
Uppenbarligen har det trots hans undersökning förelegat greenstickfrakturer i pojkens högra underarm. Men patienten har troligtvis inte lidit men av hans handläggning, menade ST-läkaren.
Ansvarsnämnden understryker att vid undersökning av små barn med misstänkta frakturer, och där undersökning inte kan bekräfta en sådan misstanke, är det viktigt att lita på föräldrarnas uppgifter om att barnet inte rör kroppsdelen med möjlig fraktur och gnäller vid beröring.


Bagatelliserade händelsen
ST-läkaren har i första hand gått på sin egen bedömning och inte fäst tillräckligt stor vikt vid föräldrarnas för handläggningen helt avgörande uppgifter om att pojken inte ville röra armen och grät när de tryckte på den.
I stället för att låta utföra en röntgenundersökning har han bagatelliserat händelsen, vilket medfört att frakturen missats. Han får en erinran.