Den 56-årige mannen hade besökt vårdcentralen sedan år 2002 för trötthet och domningar i händerna. Detta hade bedömts som psykiska besvär.
Trots att man under hela tiden hade förskrivit årsrecept på såväl blodtrycksmedicin som medicin mot obstruktivitet, hade man inte vid något tillfälle gjort en allmän undersökning eller kontrollerat blodtrycket.
Blodvärde och blodsocker kontrollerades år 2002.


Även njursvikt och liten hjärtinfarkt
Patienten, kraftigt överviktig, sökte akut på vårdcentralen den 4 augusti 2006 på grund av andningsbesvär. Distriktsläkaren lyssnade på hans lungor och bedömde därefter tillståndet som oklart.
Han gav en akutdos kortisontabletter med temporär förbättring och skrev ut recept på Voltaren. Ingen indikation för detta noterades i journalen.
Den 5 augusti togs patienten in på sjukhus med uttalad andningspåverkan. Tillståndet bedömdes primärt som obstruktivitet.
Patienten hade också njursvikt och en liten hjärtinfarkt. På sjukhuset upptäcktes även att han hade diabetes mellitus.
Patienten anmälde distriktsläkaren. Vid besöket på vårdcentralen med akut andnöd beskrev han för läkaren att det kändes som om han höll på att »drunkna«. Läkaren lyssnade på lungorna och frågade om han var rökare. Blodtrycket togs över huvud taget inte.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen och hämtade in yttrande av distriktsläkaren.
Denne berättade att han träffade patienten endast vid ett tillfälle och att han inte kunde erinra sig besöket. Därför hänvisade han till journalen.


Undersökningen undermålig
Ansvarsnämnden menar att distriktsläkarens undersökning av patienten var undermålig.
Han hade inte närmare förhört sig om det akuta insjuknandet och trots kännedom om patientens hypertoni underlåtit att undersöka dennes hjärta och blodtryck. Han får en varning.