Den 30-åriga kvinnan uppsökte jourläkarcentralen på grund av blåsor i underlivet. Läkaren som undersökte henne misstänkte att hon hade drabbats av en herpesinfektion. Han ordinerade Wartec, en kräm för behandling av kondylom.
Då kvinnan påbörjade behandlingen fick hon stark smärta. Efter kontakt med sjukvårdsupplysningen avslutade hon behandlingen med Wartec och fick i stället läkemedel mot herpes samt smärtstillande medel. Hon drabbades även av en överkänslighetsreaktion.
Patienten anmälde läkaren för den felaktiga ordinationen av Wartec. Det var bara ren tur att inte hela underlivet skadades med den felaktiga krämen, menade hon bland mycket annat.


»Blandade ihop namnen«
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande av läkaren.
Denne berättade att patienten kom med utslag i underlivet och smärta. Patienten blev undersökt och man hittade några blåsor i underlivet, och detta tolkade han som herpes.
Olyckligtvis hade han blandat ihop namnet på Wartec och Zoviraxlösning. Han gjorde fel och förväxlade behandling, vilket orsakade allergiska reaktioner. Vad han förstod reagerar ungefär 50 procent av patienterna som behandlas med Wartec med allergi. Han trodde att detta tyvärr var fallet här, men kunde inte se att behandlingen var rätt trots att diagnosen var det. Konsekvensen blev inte den bästa, tillstod han.
Att läkaren blandat ihop namnet Wartec och Zoviraxlösning trodde inte patienten på. Däremot skulle hon ha kunnat tro på en hopblandning av Wartec och Valtrex.
Men hela poängen, menade hon, är väl att han i sitt yrke inte får blanda ihop mediciners namn, och om hon kunde tyda avvikelserapporten rätt så var inte detta det första misstaget den här läkaren begått.
Det ger henne ingen större tilltro till sjukvården och läkare, skrev patienten i sin kritik.


Betydande smärta
Det är klarlagt att allmänläkaren felaktigt ordinerade podofyllotoxinpreparatet Wartec, en kräm för lokalt bruk mot könsvårtor. Enligt vad han själv uppgett förväxlade han läkemedelsnamnen.
Behandlingen med Wartec, som inte ska appliceras på sårig hud, ledde till betydande smärta och besvär för patienten.
Allmänläkaren får en varning, bestämmer Ansvarsnämnden.