ST-läkaren i allmänmedicin misstänkte att flickan som sökte med smärta i höften hade en inflammation i ett muskelfäste och gav henne en kortisoninjektion.
Vid en kontroll fyra månader senare noterades att smärtan släppt efter injektionen, men att det blivit en liten grop och pigmentförändring där injektionen gavs. I journalen angavs fullgod muskelstyrka.
Flickans mor anmälde ST-läkaren som bestred att hon gjort fel. Läkaren berättade att patienten kom med belastnings- och rörelsesmärta på utsidan av höften som tilltagit sista tiden så att hon fått avstå från gymnastiken. I anamnes och status fanns inget påtagligt avvikande utom palpationsömhet på utsidan av höftens överdel, tuberculum majus.
»Uppmuntrats av ortopeder«
Läkaren bedömde att det fanns en lokal inflammatorisk reaktion som orsak till besvären och funderade över två möjligheter – sjukgymnastik och expektans eller behandling med kortison lokalt. Samtidigt beställde hon ultraljud och röntgen av höfterna. Hon bestämde sig för att behandla lokalt med kortison med följande motivering: Under sin utbildning som AT- och nu ST-läkare hade hon uppmuntrats av ortopederna att behandla patienter med den aktuella typen av besvär med lokal kortisoninjektion. Själva injektionstekniken hade hon lärt sig på en ortopedisk klinik.
Ovan nämnda besvär kan vara långvariga och besvärliga. De vuxna patienter som hon har behandlat med lokal kortisoninjektion har svarat bra på det, och de har aldrig haft några biverkningar. Samma sak gällde en 11-årig flicka hon en månad tidigare behandlat med kortison för liknande besvär som 9-åringen.
Ansvarsnämnden påpekar att av journalen från barnkliniken framgår att patienten haft en medfödd höftledsinstabilitet på vänster sida, som behandlats med von Rosen-skena, samt att hon följts under småbarnsåren för »slappa leder«.
Den anmälda kortisoninjektionen har sannolikt lett till muskelatrofi. Av journalen framgår att en ortoped som senare bedömt patienten inte fann andra träningsrestriktioner än smärta. Hud- och mjukdelsatrofier är mindre vanliga biverkningar av kortisoninjektion under huden. Det finns ingen speciell varning i Fass. Det är ändå olämpligt att som allmänläkare utan fördjupad kompetens ge kortisoninjektion såsom skett. ST-läkaren får en erinran.