Vid återbesök den 5 juni togs gipset bort av ortopeden. Den 12 juni sökte pojken akut med smärtor från handleden och gipsades på nytt.
Pojkens mor anmälde ortopeden som tagit bort gipset. Läkaren de träffade den 12 juni hade sagt att det var en uppenbar felbehandling att ta bort gipset efter enbart elva dagar eftersom den kortaste rekommenderade tiden att ha kvar gipset är 21 dagar.
Ortopeden berättade att han träffade pojken vid ett återbesök. Han tyckte sig på bilderna se begynnande kallus. Han trodde att det rörde sig om en slutkontroll vid tre veckor.
Han hade alltså misstagit sig på hur lång tid patienten hade haft gipset. Det borde ha varit tre veckor, uppgav han.
Ansvarsnämnden framhåller att den rekommenderade behandlingstiden för en distal radiusfraktur är tre veckor hos barn och fyra veckor hos vuxna.
Ortopeden gjorde fel som tog bort gipset redan efter elva dagar.
Han har av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter.
Felet är varken ringa eller ursäktligt, konstaterar Ansvarsnämnden och fäller ortopeden.