Detta speglas bland annat i ärenden som hamnar på Socialstyrelsens och Ansvarsnämndens bord.
Här i Läkartidningen har vi med jämna mellanrum uppmärksammat bristerna, se exempel i faksimilet med rubriker från i våras. Fallen är många fler än så, och omfattar inte bara läkare utan även barnmorskor. Några exempel på rubriker i Läkartidningen de senaste åren:
»Tre förlossningsläkare fälls för att de inte gjorde kejsarsnitt. Två barn dog, ett tredje skadades svårt«.
»Utomordentligt viktigt med väl utformade och fungerande rutiner för introduktion. Urakut sectio tog alltför lång tid efter kommunikationsmissar – barnet dog«.
»Stimulering av värkarna ledde till ökad påfrestning på barnet – läkare varnas. Akut kejsarsnitt blev enda möjligheten och skedde i senaste laget«.
»Förlossningsläkare använde för starkt extraktionsvåld. Skador på halsryggen och asfyxi dödade barn efter misslyckade tångförsök och sectio«.
»Borde gjort akut kejsarsnitt – gav i stället värkstimulerande medel«.
»Misslyckade försök med sugklocka tog alldeles för lång tid – barnet dog«.
På de här sidorna berättar vi om några av de senaste fallen.
Läs artiklarna


CTG patologiskt länge – barnet dogBarnet utsattes för kraftig belastningFel att förlösa med sugklockaOacceptabelt att avvakta efter en timmes patologiskt CTG med omogen livmoderhals