Pojken sökte med ont i halsen och lätt feber på en närakut den 9 september 2006. Distriktsläkaren bedömde tillståndet som en akut övre luftvägsinfektion och ordinerade allergiläkemedlet Aerius.
Tio dagar senare sökte pojken på en hälsocentral på grund av dunkande hjärta, huvudvärk, fortsatt ont i halsen, svårt att svälja och 38,7 graders feber. Undersökande läkare bedömde tillståndet som streptokocktonsillit och ordinerade Kåvepenin samt gav rådet att sluta med Aerius, då denna medicin kunde vara orsak till huvudvärken.
Pojkens mor anmälde distriktsläkaren. Hur kunde distriktsläkaren ordinera medicin för allergiker till hennes son, som inte är allergiker, undrade hon.
Distriktsläkaren bestred att hon gjort fel. Hon berättade att modern uppgett att sonen hade lätt ont i halsen och lätt rethosta.
Pojken hade bara lätt rodnad av slemhinnorna i halsen. Han var helt opåverkad, utan feber. Öronstatus var normalt. Vid lungauskultation var andningsljuden helt normala. Det fanns inga förstorade lymfkörtlar i halsen. Symtomen talade för lätt inflammation i de övre luftvägarna antingen av virus eller en lätt irritation och allergisk reaktion.
Hon ordinerade Aerius för att tillfälligt lindra lokal irritation i övre luftvägarna. Hon meddelade mamman att pojken kunde använda medicinen vid behov, men vid nytt symtom skulle han tillbaka för ny bedömning.
Den 19 september fick pojken diagnosen halsfluss och nytillkommen bakteriell infektion, till skillnad från vid första läkarbesöket 10 dagar tidigare då det inte fanns tecken på bakteriell infektion, påpekade distriktsläkaren.


Ska ges på korrekt indikation
Pojken kom till närakuten med ont i halsen och lätt feber. Distriktsläkaren bedömde tillståndet som luftvägsinfektion och ordinerade allergiläkemedlet Aerius. Hjärtklappning är en ovanlig biverkan av detta läkemedel men ger inte några kvarstående besvär. Läkemedel ska dock ordineras på korrekt indikation och någon sådan har inte funnits i detta fall, framhåller Ansvarsnämnden.
Distriktsläkaren får en erinran.