De allvarliga felen inom vården kostar lidande för patienter och personal.
Men felen kostar också mycket stora resurser – inte minst ekonomiska. Det handlar om jättesummor.
Här ska vi bara ge några exempel på det bland de analyserade fallen vid Akademiska sjukhuset:
– En patient med förträngning på halspulsådern fick en pares vid sotning. Svalgparesen uppmärksammades inte. Kostnaden för den extravård som behövdes blev 353 864 kronor.


2,7 miljoner kronor extra
– En missad peritonitdiagnos efter kejsarsnitt. Kostnaden för vården av kvinnan perioden mellan 13 september och 26 oktober 2006 blev 351094 kronor. Det kan jämföras med de normala kostnaderna: ett normalt kejsarsnitt kostar 39 122 kronor och medan ett komplicerat drar 50 127 kronor.
– Ett 11-årigt barn med shunt. Fördröjd revidering. Kostnad för perioden 27 juli till 18 december 2006: 2 865 992 kronor. Normalkostnad för en shuntrevidering: 142 368 kronor. n