En 34-årig kvinna, gravid i vecka 38, remitterades av distriktsläkare till kirurgkliniken på grund av en ganska ytlig ärtstor knöl i höger bröst. Hon undersöktes den 23 juni 2005 av kirurgen. Denne föranstaltade om mammografiundersökning, som inte visade något, och ultraljudsundersökning, vid vilken knölen återfanns men dess natur konstaterades vara oklar.
Kvinnan uppmanades enligt journalen att vara vaksam på tillväxten av knölen. Den 28 augusti 2005 återkom hon och kirurgen tog bort knölen och sände den till patolog. Patologen lämnade sitt slutliga svar, invasiv mammarcancer, den 30 augusti. Sedan svaret kommit kontaktade kirurgen kvinnan den 11 oktober. Nästa dag gjordes sektorresektion och axillardissektion.
Sjukhuset anmälde händelsen enligt Lex Maria till Socialstyrelsen, som efter utredning anmälde fallet vidare till HSAN med yrkande om att kirurgen skulle åläggas en disciplinpåföljd.


Följde inte riktlinjerna
Socialstyrelsen hänvisade till att kirurgen inte hade följt de nationella riktlinjer som gäller för behandling av bröstcancer. Dessutom finns ett regionalt handlingsprogram.
I programmen rekommenderas trippeldiagnostik, dvs att den basala diagnostiken omfattar klinisk undersökning, mammografi och finnålsbiopsi.
Enligt Lex Maria-anmälan ska de nationella riktlinjerna följas även vid det sjukhuset. Kirurgen, som tjänstgjort utomlands länge, hänvisade till att han inte hade klart för sig att det fanns ett krav på trippeldiagnostik.


Bär själv ansvaret
Socialstyrelsen replikerade att det förstärkte kritiken mot honom. Det skedde med hänvisning till att det åligger en läkare att informera sig om och följa reglerna och riktlinjerna inom professionen och gällande rutiner för den arbetsplats där man verkar. Och den som tillhör hälso- och sjukvården bär själv ansvaret för hur hon eller han fullgör sina uppgifter.
Ansvarsnämnden håller med Socialstyrelsen om att kirurgen inte följt de regler som gäller för bröstdiagnostik och cancerbehandling. Kirurgen varnas.