När man läser fallbeskrivningen så finner man att vertex stod vid spinalplanet. Definitionsmässigt är det då inte fråga om en hög sugklocka utan om en medelhög sugklocka.
Om huvudet har nått spinalplanet samtidigt som cervix är fullvidgad finns förutsättningar för en vaginal extraktion, och det är inte givet att man skall utföra kejsarsnitt.
Att hävda att det är lätt att utföra ett kejsarsnitt i dessa fall är inte sant, och det finns ett flertal studier som visar på ett ökat antal intraoperativa komplikationer vid dessa kejsarsnitt.
Däremot föreligger det ofta svårigheter vid nivådiagnostik under förlossningen. Vid palpation nerifrån kan man lätt missbedöma nivån av vertex i förhållande till spinalplanet. Därför är det viktigt att man utför yttre palpation och känner efter yttre segment.
Om de yttre segmenten av fosterhuvudet inte kan palperas står fosterhuvudet nedanför eller vid spinalplanet och det finns förutsättningar för extraktion.
Höga extraktioner utförs endast vid extraktioner på tvilling två i modern obstetrik.