Den 29-åriga kvinnan sökte i oktober 2005 vid vårdcentralen på grund av ledbesvär i händerna. Efter utredning och information om nytillkomna magbesvär beslutade distriktsläkaren i april 2006 att patienten skulle remitteras till reumatologspecialist och till mag–tarmspecialist. I juli 2007 konstaterades att den planerade remitteringen inte blivit gjord.
Patienten anmälde distriktsläkaren. Hon berättade att hon har starka ärftliga anlag för reumatism. När hon i oktober 2005 började utredas vid vårdcentralen på grund av begynnande reumatiska besvär var hon angelägen om att få remiss till reumatologspecialist.
I april 2006 uppgav distriktsläkaren att han hade skickat två remisser. Då hon blev sämre och inte hade hört något efter den påstådda remitteringen, pratade hon den 20 september med distriktsläkaren i telefon. Inget hördes sedan. Den 6 juli 2007 ringde hon igen. Hon fick då veta att det inte skrivits några remisser.
Ansvarsnämnden läste patientjournalen. Distriktsläkaren valde att inte yttra sig.
Ansvarsnämnden slår fast att distriktsläkaren, genom att inte göra den remittering som han bestämt i samråd med patienten, av oaktsamhet inte har fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och renderar honom en erinran.