Pojken hade en längre tid haft besvär med ömhet bakom vänster öra. Han sökte jourmottagningen på vårdcentralen den 28 maj då besvären förvärrats. Han undersöktes av en distriktsläkare som i journalen antecknade följande:
»Diagnos: Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i hud och underhudsvävnad (H)
Bedömning: Får prova kortison så får vi se hur det går.
Åtgärd: Labbeställning, Beställningsdatum 070528, CRP 8. Recept: Locoid kräm, 0.1 %, 30 g, 1+0+1+0 dos, Utvärtes 2 ggr dagligen mot svullnad, 15 dagar, 1 ggr
Aktuellt: Svullen och ont bakom vänster öra.
Status: Lokalt: Väldigt, väldigt palpationsöm bakom örat. Mycket lätt svullnad.«


Körtelförstoring konstaterades
Redan samma dag uppsökte pojken ett sjukhus där man fann en förstorad körtel bakom örat, och på inrådan av öron-, näs och halsspecialist sattes antibiotika in. Vid undersökning ett par dagar senare kunde man konstatera en körtelförstoring.
Pojkens mor anmälde distriktsläkaren. Ansvarsnämnden tog in pojkens journal och ett yttrande av distriktsläkaren, som bestred att han gjort fel.
Han hänvisade till att det av journalkopian framgår att patienten hade smärtor bakom vänster öra och att man i anamnesen också angav svullnad.
När han undersökte patienten fann han framför allt en väldigt kraftig ömhet som han uppfattade satt i huden på grund av en irritation i huden.
Han ordinerade därför den behandling som framgår av anteckningen utifrån bedömningen att det här rörde sig om en lokal inflammation alternativt svullnad i själva huden.
Någon infektion bedömde han inte föreligga vid tillfället eftersom patienten hade ett normalt CRP-värde och ingen feber.
Distriktsläkaren ansåg att han utrett patienten tillräckligt bra utifrån den situation som var vid det undersökningstillfället.


»Förvärrades senare«
Att det hela senare förvärrades och att det tillkom feber och förhöjt CRP-värde var något som distriktsläkaren givetvis inte kunde förutse, hävdade han. Därför kunde han inte ställas till ansvar för det.
Han var glad för att patienten med tanke på det inträffade ånyo sökte sjukvården eftersom han uppenbarligen blev sämre.


Ingen undersökning av öron och körtlar
Ansvarsnämnden kritiserar distriktsläkaren för att han i de journalanteckningar han upprättade vid undersökningen den 28 maj 2007 angivit en bristfällig anamnes, som saknar de uppgifter som senare framkom på sjukhuset.
Likaså är statuset ofullständigt och innefattar bara inspektion och palpation av det påverkade området. Någon undersökning av öron och körtlar finns inte angiven.
Någon slutsats finns inte heller noterad, och det förefaller därför inte helt adekvat att förskriva kortisonkräm.
Genom att ta en bristfällig anamnes och status, vilket ledde till oklar diagnos och felaktig behandling, har distriktsläkaren av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter, konstaterar Ansvarsnämnden och ger honom en erinran.