Den 71-årige mannen fick en knäledsprotes den 26 februari 2007. Några dagar senare började såret läcka, och han försökte få en tid på vårdcentralen.
Den 9 mars undersöktes han där av en distriktssköterska, som bedömde att det inte fanns några infektionstecken och sa att han kunde åka hem. På grund av fortsatta besvär uppsökte patienten vårdcentralen igen den 13 mars. Samma sköterska konsulterade en doktor, som bedömde att det förelåg en infektion.
Doktorn ordinerade antibiotika och sa att patienten kunde åka hem. Några nya prov togs inte. Följande dag kontaktade patienten sjukhuset, som tog emot honom direkt. Han fick genomgå en ny knäoperation. Patienten anmälde bland annat doktorn på vårdcentralen.
Doktorn berättade att sköterskan bett honom titta på patienten. Denne hade en infektion i ärret efter operationen. Huden var lätt rodnad i mitten av ärret, och han hade agraffer kvar i huden. Doktorn uppfattade detta som en lokal infektion i huden, berättade han.
Han ordinerade därför patienten Heracillin 750 mg, en tablett morgon och kväll i 20 dagar, med början genast efter besöket. Uppföljning av såret planerades ske genom distriktssköterskan.
Det senare förloppet tyder på att patienten blivit infekterad under själva operationen. Sådana infektioner är näst intill omöjliga att behandla när det gäller protesoperationer, menade doktorn.
Allvarlig komplikation
Ansvarsnämnden understryker att sårinfektion är en allvarlig komplikation vid endoproteskirurgi. En sårinfektion efter en protesoperation bör föranleda åtminstone telefonkontakt med opererande klinik. I regel krävs remiss för bedömning inom några dagar.
Det är viktigt att behandla även ytliga infektioner för att förhindra en djup infektion, som annars kan leda till att protesen måste tas bort.
Doktorn ordinerade antibiotika. Han bestämde dock ingen tid för uppföljning, trots att han noterade att knäet var rött och svullet och att det kom var ur operationssåret. Inget infektionsprov togs.
Doktorn har således av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter. Han får en erinran.