Den 53-årige mannen hade sedan februari 2006 kontakt med sin familjeläkare för behandling av diabetes mellitus.
I mars 2007 ringde han och berättade att han sedan ett par veckor haft diarré, gaser, varit uppblåst och haft lite blod i avföringen. Han uppmanades att justera sin diabetesmedicinering och återkomma med rapport.
Efter ny telefonkontakt den 3 augusti fick han tabletter Primodium mot diarré.
Den 26 september sökte han akut på grund av en kraftigare blödning. Han remitterades akut för vidare bedömning på sjukhus. Man fann att han hade ändtarmscancer.
Patienten anmälde familjeläkaren för fel i vården från mars 2007.
Han berättade att han hade haft blödningar från tarmen sedan dess och att han vid upprepade tillfällen hade sökt hjälp av sin läkare. I sex månader hade han bett om en undersökning men vid varje tillfälle blivit avfärdad med att blödningen berodde på diabetesmedicinen eller på kosten.


Var väldigt trött
Patienten hade varit väldigt trött under hela den här perioden, och till slut orkade han inte längre utan beställde en ny tid hos läkaren den 26 september och bad om en undersökning.
Familjeläkaren sa att det såg värre ut än vad han hade trott. Patienten fick en akutremiss till sjukhus där man konstaterade att han hade cancer, uppgav han.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande av familjeläkaren, som uppgav att kontakterna med patienten sedan dennes magsymtom uppträdde i mars i huvudsak hade bestått av telefonkonsultation fram till akutbesöket i september.
Han tillstod att han misstolkat och felbedömt informationen och de symtom patienten hade berättat om.


Måste alltid utredas
Blod i avföringen måste alltid utredas för att utesluta potentiellt livshotande men behandlingsbar sjukdom såsom ändtarmscancer, slår Ansvarsnämnden fast.
Läkemedel mot diabetes av den typ patienten fick ger ofta biverkningar från magen med i första hand diarré men knappast med blödning från tarmen. Han hade dessutom under minst sju månader tagit detta läkemedel utan blödning.
Familjeläkaren borde redan i mars 2007 ha kallat patienten till undersökning. Han får en varning.
Läs även

Ändrade avföringsvanor, smärtor vid toalettbesök och blod i avföringen. Malignitet kunde inte uteslutas – undersökning av tarmarna nödvändig