Den 43-årige mannen hade som barn opererats i vänster öga på grund av nedsatt syn. Den 27 december 2006 kontaktade han per telefon sjukhuset på grund av synbortfall på det vänstra ögat och han fick tid för undersökning den 2 januari 2007. Då konstaterades näthinneavlossning och han opererades den 5 januari vid ett universitetssjukhus.
Patienten anmälde bland annat en ögonläkare vid hemsjukhuset.
Denne uppgav att patienten var bussförare med tidigare djup amblyopi på vänster öga sedan barndomen. Patienten hade enligt egen utsago sett kring 0,1 på sitt vänstra öga och trots det haft busskörkort. På kvällen den 19 december 2006 upptäckte patienten en geléklump framför vänster öga. Han kontaktade ögonkliniken den 27 december.
Ögonläkaren kopplades in samma dag via en telerådsremiss. Han bedömde remissen som en 1:a snarast, vilket betyder att patienten ska få tid inom en vecka. Det är den näst snabbaste tiden kliniken kan erbjuda efter urakuta fall.

Förlorade värdefull synfunktion
Det innebar att patienten kom till ögonläkaren den 2 januari 2007 och handlades enligt klinikens riktlinjer. Han fick en akut remiss i handen till universitetssjukhuset för operation.
Enligt ögonläkarens bedömning hade det inte varit någon speciellt lång fördröjning i handläggningen av patienten.
Ansvarsnämnden konstaterar att det vid telefonkontakten den 27 december framkom att patienten sedan en vecka helt förlorat synen på ett öga med tidigare synskärpenedsättning. Mot bakgrund av patientens relativt unga ålder i förening med uppgiven synfältsförsämring samt kraftig synförsämring fanns skäl att misstänka en allvarlig ögonsjukdom – i första hand näthinneavlossning. Ögonläkaren borde därför ha erbjudit akut undersökning.
Ett bevarat normalt synfält och synskärpa 0,1 innebär mycket värdefull synfunktion, som i detta fall gick förlorad. Ögonläkaren har gjort en felaktig prioritering, som kan ha bidragit till ett mer ogynnsamt förlopp av näthinneavlossningen. Han får en erinran.