Den 16-åriga flickan sökte akut på gynekologakuten tillsammans med sin far den 10 oktober på grund av buksmärta och utebliven menstruation sedan den 28 maj. En ST-läkare frågade henne om hon hade haft samlag, vilket hon nekade till.
ST-läkaren gjorde ingen gynekologisk undersökning utan kände endast på buken och gjorde en ultraljudsundersökning med proben mot perineum. Något graviditetstest togs inte.
Den 5 december gjordes en ultraljudsundersökning, som visade att flickan var gravid i vecka 25+3.


För sent för abort
Flickan och hennes föräldrar anmälde ST-läkaren.
Flickan ville göra abort men fick besked om att det inte gick eftersom Socialstyrelsen inte godkänner abort efter vecka 22. Flickan bröt ihop.
Föräldrarna gjorde anmälan på grund av att ST- läkaren gjorde en allvarlig miss den 10 oktober, då fostret var i vecka 17 och abort var möjlig.
Eftersom flickan lämnade urinprov så tog de för givet att det testades för graviditet. ST-läkaren sa att flickan inte var gravid. Hur kan en gynekolog missa detta? Och inte se ett foster i vecka 17? kritiserade föräldrarna.
Fallet anmäldes enligt Lex Maria. Socialstyrelsen konstaterade att det inte togs graviditetstest på urinen därför att flickan hade förnekat att hon haft samlag samt att rutin för att ta graviditetstest vid långvarigt utebliven menstruation på fertila kvinnor saknades.
Diagnosen som ställdes blev ägglossningssmärtor.


Chefens ansvar
Flickan ville göra abort men fick besked om att Socialstyrelsen inte skulle godkänna detta efter graviditetsvecka 22.
Socialstyrelsen kritiserade avsaknaden av vårdrutin på kvinnoklinikens akutmottagning om att graviditetstest ska kontrolleras vid långvarigt utebliven menstruation hos fertila kvinnor.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska verksamhetschefen ansvara för att ta fram, fastställa och dokumentera rutiner i verksamheten så att patientsäkerheten säkerställs.
Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande av ST-läkaren, som motsatte sig anmärkningarna mot henne. Hon berättade att på direkt förfrågan negerade patienten två gånger att hon någonsin haft samlag. Baserat på dessa uppgifter gjordes ingen inre gynekologisk undersökning och inte heller vaginalt ultraljud.
I stället gjordes en undersökning med ultraljudsproben mot perineum/slidmynning. Den visade inte någonting patologiskt. Vid bukpalpation var patienten lätt öm i nedre delen av buken, men buken var helt mjuk.
Differentialdiagnoserna som främst var aktuella utifrån anamnesen var ovarialcysta, urinvägsinfektion, appendicit, vilka uteslöts, och ovulationssmärta.
Patienten fick remiss för kontroll av CRP och LPK två dagar senare.


Litar på patienten
Vid telefonkontakt mellan henne och patienten sju dagar efter akutbesöket uppgav patienten att hon mådde bättre.
ST-läkaren hade försökt att på bästa möjliga sätt visa respekt för patienten och lita på de uppgifter som hon presenterade. Graviditetstest tas inte rutinmässigt utan görs efter att patienten har tillfrågats. Om patienten uppger att hon är virgo litar de på det.
Alla diagnoser bygger på en kombination av anamnes och klinisk undersökning och de utgår ifrån att patienterna talar sanning, underströk ST-läkaren.


Ska alltid uteslutas
Ansvarsnämnden slår fast att vid utebliven menstruation ska en möjlig graviditet alltid uteslutas. Att en 16-årig flicka, både med fadern närvarande och i enskilt samtal, nekat till att ha haft samlag utgör inte ett skäl till att avstå från att göra graviditetstest.
Som framgår av Socialstyrelsens beslut saknades det dock rutiner om att graviditetstest alltid ska tas på fertila kvinnor vid utebliven menstruation, vilket kan förklara bristen i detta avseende.
I den artonde graviditetsveckan når livmodern upp till strax under naveln. ST-läkaren borde därför ha kunnat känna livmodern vid en undersökning av buken.
Det hade också varit möjligt för henne att genomföra en klinisk gynekologisk undersökning med palpation via ändtarmen och ett abdominellt ultraljud.
För sin bristfälliga undersökning får ST-läkaren en erinran.