Ibland gör vi fel vid ordinationen och då kan det gå riktigt illa – patienten kan ta skada av behandlingen, eller avsaknaden av densamma, och i värsta fall avlida. Inom vissa specialiteter är riskerna också större, exempelvis inom min egen där patienterna kan väga alltifrån ca halvkilot till 120 kg.


Dubbla offer
Men oavsett hur det går för patienten finns det ytterligare ett offer i den situation som uppstått, nämligen den som gjort sig skyldig till felordinationen.
Töres Theorell tar upp problematiken i en medicinsk kommentar i Läkartidningen nr 9/2008, sidorna 610–611, där han relaterar till en omfattande amerikansk undersökning [1], som visar att mer än 9 av 10 läkare varit med om en felbehandling och att många är oroliga för att göra nya fel. Av de som begått allvarliga fel upplevde ca hälften minskat självförtroende, minskad arbetstillfredsställelse och sömnproblem.
Även om undersökningen är gjord i USA och Kanada kan man anta att svenska kolleger visar samma reaktionsmönster och mår lika illa i dessa situationer.


Många feldoseringar undvikbara
Jag tror att många allvarliga feldoseringar är undvikbara med rätt IT-stöd i en bra läkemedelsmodul. Det är viktigt att vi också får ytterligare en extra säkerhetsbarriär som gör att många av dessa fel kan undvikas.
I en datajournal finns förutom patientens personnummer och därigenom ålder och kön oftast också uppgifter om vikt och kanske längd. Med en fungerande läkemedelsmodul skulle datorn utan problem räkna ut patientens kvadratmeter kroppsyta och korrelera föreslagen dos till ålder, kroppsyta eller vikt och då förse ordinationen med en varning som anger om man går utanför gällande doseringsintervall. I vissa fall behövs ytterligare parametrar men det är inget som skulle vara omöjligt att bygga upp om viljan och intentionerna fanns.
I vårt landsting, liksom i sex andra, har vi exempelvis Cambio Cosmic och dess läkemedelsmodul, som i och för sig varnar vid risk för interaktion men som helt saknar varningsfunktion vid uppenbara feldoseringar.


Konsekvenserna ibland förödande
Vad jag finner märkligt är att så få protester har hörts kring denna så viktiga fråga. Frågor rörande sekretess, ekonomi och utdata förefaller vara mycket högre prioriterade. Förutom att det är en ren patientsäkerhetsfråga, är det också en oerhört viktig arbetsmiljöfråga för oss läkare. Vi vill ju inte göra fel men ändå sker misstag och konsekvenserna för de inblandade kan vara förödande.
Jag förvånas över att inte Socialstyrelsen prioriterat och kravställt att våra IT-leverantörer ger oss detta beslutsstöd, likaså att Sveriges Kommuner och Landsting inte valt att prioritera detta i sin nya satsning på ökad patientsäkerhet.
Jag har ofta hört Datainspektionen nämnas då vårt IT-system diskuterats men aldrig ett ord om sjukvårdens egen tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen.
Eftersom detta också är en viktig arbetsmiljöfråga önskar jag att läkarkåren blir mer tydlig och kravställande i denna för alla så viktiga fråga. Borde vi inte högljutt kräva förbättringar både för våra patienters och vår egen skull?