Vid sjukhuset har man byggt upp PETS, Pediatric Emergency Transport Service, som en del av barnanestesin och -intensivvården. En av de ansvariga är barnanestesiologen Tova Hannegård Hamrin.
Hon berättar om olika typer av transporter som de utför till och från sjukhuset, med intensivvårdsambulans, ambulanshelikopter och ambulansflyg.


Opereras bara på två ställen
I vårt land föds 8 barn av 1 000 med en hjärtmissbildning, bland många andra Fallots tetrad, transposition av de stora kärlen eller enkammarhjärta.
De svåraste fallen behöver snabbt opereras. Det görs bara på två ställen, barnhjärtcentrumen vid Universitetssjukhuset i Lund och Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg.
Den ordningen bestämdes i början av 1990-talet. Att just dessa ställen blev utvalda berodde på att de redan var bäst.
Svårt hjärtsjuka barn i andra delar av landet måste alltså skickas dit för att bli opererade. För barnen i Stockholms län gäller Lund.
Dessa hjärtbarn åker först ambulans till Bromma flygplats mindre än en mil bort. Därifrån åker de ambulansflyg till Skåne och sedan ambulans igen den sista biten in till Lund.
Under resan följs de alltid av en barnanestesiolog och en sjuksköterska inom antingen barnantestesi eller barnintensivvård.
Barnen transporteras med hela den medicinska utrustning som krävs; det går till exempel att ta med ventilatorn om barnet använder en sådan på barn-IVA (BIVA).
Tova Hannegård Hamrin framhåller att kirurgerna i Lund når mycket bra resultat, och att samarbetet fungerar bra mellan sjukhusen.
En del av barnen blir helt bra medan det för andra barn handlar om palliativa insatser.


Hämtar också in barn för vård
PETS arbetar också med omvända transporter, dvs hämtar in barn från andra sjukhus runt om i landet eller till och med från andra länder. Vid Läkartidningens besök på sjukhuset fanns där ett par barn med lungsvikt hämtade från Irland för ECMO-behandling (extrakorporeal membran oxygenering).
Andra diagnoser som kan vara aktuella är svåra fall av sepsis och meningiter.


Från IVA till BIVA
En hämtning kan gå till så att något annat sjukhus kontaktar PETS och ber om hjälp med ett svårt sjukt barn, som de inte längre klarar att vårda på sin intensivvårdsavdelning för vuxna (IVA).
Barnet behöver få komma till BIVA på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Då åker PETS ut och hämtar barnet.
PETS är en egen transportorganisation och beslutar själva vilken utrustning de ska ha med sig. Beslutet tas utfrån hur sjukt barnet är.


Ofta än mer avancerade transporter
– Det handlar många gånger om transporter som är mer avancerade än då det gäller hjärtbarnen, berättar Tova Hannegård Hamrin.
Beställaren kan vara exempelvis Sunderby sjukhus i Luleå eller Östersunds sjukhus eller Centrallasarettet i Västerås.
Utifrån hur långt bort beställaren finns bestämmer man om barnet ska hämtas med intensivvårdsambulansen, eller med en ambulanshelikopter eller en flygambulans.
Läs de andra artiklarna om transport av svårt sjuka barn i detta nummer

Nära samarbete kring de svårt sjuka barnen prioriteras

»Sjukvården och flyget har mycket att lära av varandra i säkerhetsarbetet«Tova Hannegård Hamrin med lilla Johanna på BIVA vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Därifrån skickas mycket svårt hjärtsjuka småbarn till hjärtcentrum i Lund för operation. Samtidigt tar man emot svårt sjuka barn från andra delar av landet och även från andra länder.