Flickan ville ta bort en vårta vid nagelbandet på långfingret och sökte därför läkaren, som just avslutat sin AT-tjänstgöring. Vårtan skulle frysas bort. Efter uppmaning av handledaren behandlade läkaren med frysmedlet Histofreezer. Hon behandlade under 1,5 eller 2 minuter i stället för de 3 minuter som handledaren sagt. Flickan utvecklade blåsor och fick en andra gradens köldskada.
Flickans mamma anmälde läkaren, som bestred att hon gjort fel.
Hon berättade att hon inte hade någon egen erfarenhet av frysbehandling så hon frågade sin handledare hur hon skulle göra. Handledaren gav henne en frystub (Histofreezer) i handen, med tillhörande munstycke, och anvisade att hon skulle applicera munstycket på vårtan och behandla under 3 minuter.

Kylan var obehaglig
Hon applicerade munstycket på den större vårtan och påbörjade frysbehandlingen. Hon frågade patienten upprepade gånger om hon hade ont, men patienten tyckte att smärtan var uthärdlig. Hon klagade dock under hela behandlingen, med början efter ca 5 sekunder, över att kylan var obehaglig och att det kändes konstigt då fingret blev stelt.
Efter ca 1,5 minuter avslutade läkaren behandlingen. Hon ville inte fortsätta då patienten blev rädd när hon inte kunde böja fingrets yttersta led samt därför att hon själv saknade erfarenhet och att vårtorna satt på ett finger. Vårtorna hade dessutom vitnat och behandlingens syfte var uppnått, menade läkaren.
Två små blåsor hade börjat utvecklas distalt på fingret (2:a gradens köldskada), vilket ingår i behandlingens förlopp.
Ansvarsnämnden konstaterar att läkaren, utan tidigare kännedom om och erfarenhet av behandlingsmetoden samt utan att ha läst instruktionen, har behandlat patientens vårta med frysning med Histofreezer. Det har lett till flera fel med komplikation som följd.
Förmildrande omständigheter är dock att hon fått fel instruktion från sin handledare. Hon får en erinran.