Mannen hittades den 11 februari liggande på golvet i sin stuga, där han legat i fyra dagar. Han fördes i ambulans till ett lasarett och lades in på IVA.
Han undersöktes med anledning av smärta i bäckenregionen. Röntgen av bäcken, höfter, lårben och knän beställdes och utfördes den 12 februari. Röntgenbilderna bedömdes av radiologen.
Patienten hade snabb hjärtrytm och EKG visade att han hade förmaksflimmer. Han motsatte sig till en början behandling mot den höga hjärtfrekvensen och vägrade ta smärtstillande medicin.
Efter några dygns vård gick han med på att behandlas med Emconcor och Ketogan. Han fick vätska intravenöst och blev bättre. En skiktröntgen av huvudet visade en blödning i nackloben på vänster sida.
Mannens dotter anmälde två ansvariga läkare för att de låtit pappan gångträna trots att han hade en höft- och bäckenfraktur. Hon anmälde även radiologen för hans utlåtande den 13 februari.
Radiologen uppgav att han vid sin granskning av bildmaterialet på bäcken, höftlederna, lårbenen, knälederna samt lungorna missat en högersidig acetabularfraktur och i svaret skrivit »ingen skelettskada«. Orsaken till missen var sannolikt hög arbetstakt i en stressad miljö, menade han.


Två frias, en fälls
Ansvarsnämnden pekar på att två av de anmälda läkarna fick beskedet att röntgenundersökningen inte visat något tecken på fraktur. Vid eftergranskning av bilderna framgick att patienten fått en fraktur i bäckenet på höger sida i anslutning till ledskålen. Någon gångträning har inte skett under vistelsen på sjukhuset. Patienten har suttit i rullstol, vilket skulle ha varit en korrekt åtgärd även om läkarna känt till frakturen i bäckenet.
Inget tyder på att frakturen förvärrats under tiden på sjukhuset. Läkarna frias.
Av röntgenbilderna framgår att radiologens utlåtande var felaktigt. På bilderna syns en högersidig acetabularfraktur med en medial intryckning av acetabulumväggen. Frakturen är dock inte helt enkel att se på röntgenbilderna, men är ändå så pass tydlig att den bör kunna ses av en specialistkompetent radiolog. Radiologen får en erinran.