En 57-årig kvinna sökte akut på vårdcentralen i februari 2008, sedan hon under några dagar besvärats av hjärtklappning och andfåddhet. Läkaren, som inte är specialist, konstaterade förmaksflimmer och ordinerade amiodaron (Cordarone) samt metoprolol. Hjärtklappningen försvann, men patienten mådde inte bra.

Två veckor senare ringde hon vårdcentralen och fick tala med en annan person. När hon berättade om sin medicinering lades hon omedelbart in på sjukhus för övervakning.
Patienten anmälde läkaren till Ansvarsnämnden. Hon uppger att läkaren på vårdcentralen sagt att hon skulle ta amiodaron i 14 dagar och sedan höra av sig om hon ville fortsätta. På sjukhuset hade man senare upplyst henne om att detta läkemedel bara ska ordineras av en hjärtspecialist och medan patienten är inlagd.

Läkaren hävdar i sitt yttrande att amiodaron var det bästa läkemedelsvalet i detta fall och att han bedömt EKG-övervakning som onödig för denna patient.
Ansvarsnämnden understryker däremot att amiodaron endast ska ordineras av läkare med stor vana vid arytmibehandling och att behandlingen bör inledas på sjukhus under EKG-övervakning. Före behandlingen ska också elektrolytstatus och tyreoideaprov kontrolleras, vilket den anmälda läkaren underlåtit. Dessutom är kombinationen av detta läkemedel med metoprolol klart olämplig, eftersom den den ökar risken för uppkomst av bland annat svåra bradykardier.
Läkaren har av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter och får därför en varning.